Atakule GYO sermayesi

Atakule GYO sermayesi

Atakule GYO'nun yüzde 2'sini geçmeyen kiralama işlemlerinin toplamının 2 milyon 886 bin 620 TL olarak gerçekleşti ve 2019 yılı içerisinde şirket tarafından herhangi bir gayrimenkul alım ve satım işlemi yapılmadı.

Atakule GYO'dan 18-19 Şubat'ta halka arz!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı toplam 105.135,298 TL nominal değerli B Grubu paylarını 18-19 Şubat 2019 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edecek...

Atakule GYO yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri 2019!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yeni pay alma hakları 30 Ocak 2019 ila 13 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak...

Atakule GYO'nun sermayesi 77 milyon TL artırıldı!

Atakule GYO'nun ödenmiş sermayesinin 154 milyon TL'den 231 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 77 milyon TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname SPK onayına sunuldu...

Atakule GYO'nun sermayesi 300 milyon TL'ye çıktı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 200 milyon Türk Lirası'ndan 300 milyon Türk Lirası'na artırıldı...

Atakule GYO sermayesi 154 milyon TL'ye çıkarıldı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın ödenmiş sermayesinin 154 milyon TL ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlandı.

Atakule GYO 49.7 milyon TL'lik payını halka arz edecek!

Atakule GYO, toplam 49 milyon 786 bin 599 TL'lik payını, 28-29 Aralık 2017 tarihlerinde halka arz edecek.

Atakule GYO'nun kullanılmayan payların nominal değeri 49.7 milyon TL!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kullanılmayan payların nominal değeri 49 milyon 786 bin 599 TL.

Atakule GYO pay sahiplerinin yeni pay alma tarihleri açıklandı!

Sermayesi 154 milyon TL'ye çıkarılan Atakule GYO'nun pay sahiplerinin yeni pay alma hakları 11 Aralık 2017 ila 25 Aralık 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak.

Atakule GYO'nun sermayesi 154 milyon TL'ye çıkarıldı!

Atakule GYO 200 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 84 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 70 milyon TL nakit olarak artırılarak 154 milyon TL'ye çıkarılması işlemi onaylandı.

Atakule GYO fiyat hareketleri ile ilgili bir durum olmadığını belirtti!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda bugün yaptığı yazılı açıklamaya göre Atakule GYO fiyat hareketleri ile ilgili özel bir durum olmadığını belirtti...

Atakule GYO 2 aylığına kısa çalışma uygulamasına geçti!

Atakule GYO'nun faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan şirketin personeli için kısa çalışma uygulamasına iki ay süreyle devam edilmesine karar verildi.

Atakule GYO 1 aylığına kısa çalışma uygulamasına geçti!

Atakule GYO'nun faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan şirketin personeli için kısa çalışma uygulamasına bir ay süreyle devam edilmesine karar verildi.

Atakule GYO şirket merkezinin adresi değişti!

Atakule GYO'nun adres değişikliği 31 Ağustos 2020 tarihinde tescillendi ve 10149 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 644 numaralı sayfasında ilan edildi.

Atakule GYO'nun merkezi Çankaya'ya taşındı!

Atakule GYO'nun merkez adresinin Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No 28 Çankaya / Ankara adresinden Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No 1B/68 Çankaya / Ankara adresine taşınması kararlaştırıldı. 

Atakule GYO 1 ay daha kısa çalışma uygulamasına devam edecek!

Atakule GYO'nun faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan personeli için Kısa Çalışma uygulamasına bir ay süreyle devam edilmesine karar verildi. 

Atakule GYO kısa çalışma uygulamasına 1 ay daha devam edecek!

Atakule GYO personeli için 10 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere getirilmiş olan Kısa Çalışma uygulamasına 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine -karar verdi.

Atakule GYO Dilovası'ndaki arsasının değerleme raporu revize edildi! 

Atakule GYO'ya ait Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 224 Ada, 16 numaralı Parselde yer alan arsaya ilişkin raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edildi ve piyasa değeri değişmedi. 

Atakule GYO Mühye'deki arsasının değerleme raporu revize edildi! 

Atakule GYO'ya ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yeşilkent (Mühye) Mahallesi, 29519 Ada 1 numaralı parselde yer alan arsaya ilişkin raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edildi ve piyasa değeri değişmedi. 

Atakule GYO Beykoz'daki arsasının değerleme raporu revize edildi! 

Atakule GYO'ya ait Ankara İli, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü (Riva), Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 13 Pafta, 2037 Parselde yer alan arsaya ilişkin raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edildi ve piyasa değeri değişmedi. 

Atakule GYO Çankaya'daki binasının değerleme raporu revize edildi! 

Atakule GYO'ya ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Borazan Sokak, 4431 Ada 31 Parselde yer alan binaya ilişkin raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edildi ve piyasa değeri değişmedi. 

Atakule GYO Kuleli Caddesi değerleme raporu revize edildi! 

Atakule GYO'ya ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 5441 Ada, 12 Parselde yer alan binaya ilişkin raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edildi ve piyasa değeri değişmedi. 

Atakule GYO'nun Çankaya'daki binasının değerleme raporu revize edildi! 

Atakule GYO'ya ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 4431 Ada 38 Parselde yer alan binaya ilişkin raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edildi ve piyasa değeri değişmedi. 

Atakule GYO 3 aylık faaliyet raporu!

Atakule GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Atakule GYO sermayesi

Atakule GYO sermayesi Atakule GYO sermayesi

2019 yılı içerisinde yapılan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen kiralama işlemlerinin toplamı 2 milyom 886 bin 620 TL olarak gerçekleşti ve 2019 yılı içerisinde şirket tarafından herhangi bir gayrimenkul alım ve satım işlemi yapılmadı.

Atakule GYO KAP açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendi uyarınca; Şirketimiz tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerimizin toplamının 2.886.620 TL (KDV hariç) olarak gerçekleştiğini ve 2019 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından herhangi bir gayrimenkul alım ve satım işlemi yapılmadığını kamuoyunun bilgisine...