Çukurova Balkon

Atakule GYO'nun sermayesi 300 milyon TL'ye çıktı!

Atakule GYO'nun sermayesi 300 milyon TL'ye çıktı! Atakule GYO'nun sermayesi 300 milyon TL'ye çıktı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 200 milyon Türk Lirası'ndan 300 milyon Türk Lirası'na artırıldı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO Yönetim Kurulu'nun 3 Eylül 2018 tarihli kararıyla, kayıtlı sermaye tavanının 2018 yılından başlayarak beş yıl süre ile 200 milyon Türk Lirası'ndan 300 milyon Türk Lirası'na artırılması için, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru bugün onaylandı.

Atakule GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.09.2018 tarihli kararıyla, kayıtlı sermaye tavanının 2018 yılından başlayarak beş yıl süre ile 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası'ndan 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'na artırılması için, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 14.09.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Dosya için tıklayın