27 / 05 / 2022

Atakule GYO'dan dava gelişmesi!

Atakule GYO'dan dava gelişmesi!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Atakule GYO dava gelişmesini yayınladı.Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şöyle; 


SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır.


Şirketimiz aleyhine  Ankara  3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2015/328 E. sayılı dosyasında ikame edilen davada, 26.05.2016 tarihinde ön inceleme duruşması yapılmış olup, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve bir sonraki duruşmanın 25.10.2016 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.