Atila Menevşe: Kentsel düzenlemelerde ekonomi göz ardı edilmemeli!

Atila Menevşe: Kentsel düzenlemelerde ekonomi göz ardı edilmemeli!

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin birinci unsurunun modern kentleşme olduğunu belirtti. Menevşe, 'Adana'yı her alanda gelişmeye açık hale getirmelidir' dedi.


Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin birinci unsurunun modern kentleşme olduğunu belirterek, "Yerel yönetimler, kentin gereksinimlerini karşılayacak planlara yoğunlaşmalı ve Adana'yı her alanda gelişmeye açık hale getirmelidir" diye konuştu. 

ATO, kuruluşunun 120. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında, "Adana'nın Geleceği ve Yeni Kent Modeli" konulu panel düzenliyor. Kentsel Strateji Platformu işbirliğiyle, 21 Ekim 2014 Salı günü saat 13.00'da HiltonSA Oteli Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek panele konuşmacı olarak şehir plancıları A. 

Faruk Göksu ile Sıla Akalp katılacaklar. 

Paneli, Adana'daki kentsel düzenlemelerin ekonomik gelişimi de kapsaması gerektiğine dikkat çekebilme amacıyla düzenlediklerini ifade eden ATO Başkanı Atila Menevşe şunları söyledi: "Müthiş bir potansiyele sahip olan  Adana  ekonomisi, imar planlarının sektörel gelişimleri yeterince dikkate alınmadığı için sıkıntılar yaşıyor. 

Ayakkabıcılıkta Türkiye'nin en önemli üretim merkezi olan Adana, sektörün bir sitede toplanmamış olmasından dolayı sahip olduğu potansiyeli değerlendiremiyor. 

Üretimimizi modern bir site yerine, kent merkezinin farklı bölgelerine dağılmış, sağlıksız ortamda faaliyet gösteren işyerleriyle tanıtmaya çabalıyoruz. Bu sorun, başta tekstilkonfeksiyon ve matbaacılık olmak üzere her alanda kendini gösteriyor. 

Turizmden hiç pay alamayan kentimizde öncelikle Tepebağ Höyüğü'nün gün yüzüne çıkarılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Kent düzenlemesinin sadece cadde ve sokaklar iie yeni yerleşim birimlerinden ibaret olmadığına dikkat çekmek için, -Adana'nın Geleceği ve Yeni Kent Modeli- adlı paneli düzenliyoruz. Büyükşehirve ilçe belediyelerimizin de desteklediği bu panelin, güçlü ekonomiye sahip; daha yaşanılabilir bir Adana'nın sağlanabilmesinin adımlarını atmak istiyoruz." Adana Bölge