Avcılar'da icradan 2 milyon 400 bin TL'ye satılık 8 dubleks!

Avcılar'da icradan 2 milyon 400 bin TL'ye satılık 8 dubleks! Avcılar'da icradan 2 milyon 400 bin TL'ye satılık 8 dubleks!

Küçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, Harmankalt Mevkii, 300 ada, 8 parselde yer alan 2 bin 509 metrekare arsa vasıflı taşınmazı satışa sunuyorKüçükçekmece 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. KUçÜKçEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜÄžÜ TAşžINMAZ AçIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2010/4212 TAL.

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adedi, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen borçluya ait taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mah., Harmanlıkalt mevkii, 300 ada, 8 parsel sayılı, 2.509,20 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı.

İMAR DURUMU: Avcılar Belediye Başkanlığı imar ve şžehircilik Müdürlüğünün imar durumu yazısına göre Avcılar, Firuzköy Mah., 300 ada, 8 parsel sayılı yer, 23.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Firuzköy mahallesi köy yerleşik alanı ve civarı imar uygulama planında plan sınırları dışında (plansız bölgede) kalmaktadır. Ayrıca söz konusu plan için istanbul idare Mahkemelerinde yürütmeyi durdurma kararı alındığından imar uygulama işlemi yapılamamaktadır denilmiştir.

ÖZELLİKLERİ VE HALİ HAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mah, Sivil Savunma Cad. (Balcıbük Caddesi) Yalın sokakta, tapunun 300 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve Yalın sokaktan 1 dış kapı numarası alan 2,509.20 m2 miktarlı kayden arsa, mahallen kargir iki binanın tamamı niteliğindedir. Poyraz caddesinden ayrılan Balcıbük Caddesi devamında, Yalın sokak üzerinde yer alan ve tamamı 2,509.20 m2 alana sahip arsa üzerinde 1 dış kapı numaralı iki adet bina mevcut olup, binalar zemin kat + 2 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, ayrık nizamda, 1.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Herbir binada zemin +1 normal katta, iki dubleks daire, 2.kat+ çekme katta iki dubleks daire olmak üzere dört adet dubleks daireden, iki binada toplam sekiz adet dubleks daire bulunmaktadır. Sözkonusu dubleks daireler aynı vasıf ve yapısal özelliklere haiz her bir dubleks daire takribi 340 m2 alana sahip, beş oda, mutfak, her katında banyo-VVC ve balkon mahallerinden ibaret, ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke ve halı kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, dairelerde pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, bina dış cephesi PVC giydirme cepheli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevuttur. Tamamı 2.509,20 m2 alana sahip arsa üzerinde iki binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 2700 m2 civarında, binalar dışında bir adet yüzme havuzu mevcut olup, parsel etrafı bahçe duvarı ve çit ile çevrili, çevre tanzimi ve peyzajı tamamlanmış durumda, Küçükçekmece gölüne hakim manzaraya haiz, alt ve üst yapı imkanlarından istifade etmektedir.

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 2.400.000-TL

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.

SATIşž şžARTLARI:

1- Satış 03.10.2011 günü saat: 14.20'den 14.30'a kadar KÜçÜKçEKMECE 1. İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60' mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 13.10.2011 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. şžu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rürhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve masrafları, tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir. Tellaliye harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/4212 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları, iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.
(ic.if.K.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No : 27


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com