AVM'ler kendi personelini yetiştiriyor

AVM'ler kendi personelini yetiştiriyor AVM'ler kendi personelini yetiştiriyor

Nitelikli işgücü sıkıntısı çeken AVM'ler kendi personellerini kendi kurdukları akademilerde yetiştiriyorAVM'lerin hızla çoğalması bu alanda çalışacak uzman personel ihtiyacını körüklüyor. Açılan her yeni AVM beraberinde nitelikli işgücü sıkıntısını gündeme getiriyor. Son yıllarda bazı meslek liseleri ve üniversiteler bünyesinde perakende ve mağazacılık bölümleri kuruluyor. Ancak bu durum alaylı çalışanların çoğunlukta olması gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü söz konusu eğitim kurumlan henüz yeterli sayıya ulaşmış değil. Şu anda tüm Türkiye'deki 238 AVM'de yaklaşık 350 bin kişi çalışıyor. Ve sektör yetkilileri bu kişilerin çoğunun  alaylı olduğunu tahmin ediyor.

MÜDÜRLER DE EĞİTİM ALIYOR
Artık AVM'ler eğitimli, konusunda uzman çalışan bulma çabasından yorulmuş olmalı ki, kendi akademilerini oluşturma yoluna gidiyor. Günümüzde Amerika'da birkaç AVM'nin sahip olduğu bu uygulamanın amacı, çalışanlara eğitim ve kişisel gelişim hizmeti vererek ekiplerin uzmanlık seviyesini yükseltmek. Satış danışmanlarından mağaza müdürlerine hatta AVM yöneticilerine kadar tüm çalışanların aldığı eğitimler genellikle perakende sektörünün deneyimli uzmanları tarafından veriliyor. Dersler arasında özellikle, liderlik, duygusal zeka, motivasyon, rekabet şartları, stratejik düşünce, zaman yönetimi ve müşteri psikolojisi gibi başlıklar dikkat çekiyor.

İLK AKADEMİ CAPITOL'DEN
Türkiye'de akademi uygulamasını hayata geçiren ilk AVM, Capitol oldu. Capitol Akademi, müşteri memnuniyetini mükemmelleştirme çalışmalarının bir parçası olarak 2004 yılında kuruldu. Capitol Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Özkan Şenyüz, Soysal Eğitim Danışmanlık'la işbirliği içinde hayata geçen akademinin misyonunu şöyle açıklıyor: "Capitol'ü müşterilerimiz için kaliteli hizmet verilen bir alışveriş merkezi, çalışanlar için ise mesleki ve kişisel gelişim konusunda büyük olanaklar sağlayan bir iş yeri yapmak."

Kendi salonu, eğitim ve gelişim olanaklarıyla tüm Capitol çalışanlarının yararlandığı Capitol Akademi yılın 365 günü hizmet veriyor. Akademinin eğitim programı temel olarak şu başlıkları içeriyor: Capitol Hizmet İlkeleri, çalışanlar için temel hizmet eğitimleri, yöneticilere temel yönetim becerileri eğitimi, işe yeni başlayanlara oryantasyon ve temel eğitimler, dış görünüm, estetik ve bakım eğitimleri, doğru ve etkili konuşma, iletişim eğitimleri, işbaşı eğitimleri, hizmete ve satışa yönelik oyun ve yarışmalar, sosyal gelişim programları, yöneticiler ve çalışanlar için ileri eğitimler ve işe eleman seçme desteği. Tüm bunların yanı sıra akademide Temel İngilizce dersleri de başlatılmış durumda. Capitol Akademi'nin bu eğitimlerinden, mağazalar, sinema, temizlik, güvenlik, teknik, otopark, vale, revir, danışma gibi bölümlerdeki yöneticiler ve çalışanlar yararlanıyor.

Capitol Alışveriş Merkezi'nde yaklaşık bin 500, Capitol yönetimi ve taşeron firmalarda da 200 kişi çalışıyor. Dolayısıyla akademi toplamda bin 700 kişilik geniş bir gruba ulaşıyor. Capitol Akademi salonu mağazaların kendi eğitimleri için de kullanılabiliyor. Akademiden yararlananların yaş ortalaması ise 18 ile 30 arasında değişiyor. Bu kişiler çoğunlukla lise mezunlarından oluşuyor. Akademiden yararlanmak isteyen Capitol personeli ve mağaza çalışanlarından hiçbir ücret talep edilmiyor. Eğitim ücretlerini Capitol yönetimi üstleniyor.

FORUMLAR DA UYGULUYOR
Akademi uygulamasına yer veren bir diğer AVM zinciri de Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezleri. Burada ilk eğitimler 2008 yılında gerçekleştirildi. Eğitim programları Forumlar'da görev yapan mağaza yöneticileri ve satış danışmanları için hazırlanıyor.

Mağaza yöneticilerine; liderlik, duygusal zeka, motivasyon, motivasyonun sürekliliğini sağlamak, çalışma ortamında doyum ve doyumsuzluk yaratan faktörler, rekabet şartları, stratejik düşünce kavramı, stratejide önemsenmesi gerekenler, yarını yönetmek, öncelik ve zaman yönetimi, başarı için odaklanma ve farklılaşma stratejileri konularında dersler veriliyor. Mağaza yöneticilerinin katıldığı bu eğitimlerde, katılımcıların mağazalarını ve ekiplerini bir bütün olarak görmelerini sağlamak ve etkin mağaza yönetiminin gerekleri konusunda eğitim veriliyor.

Satış danışmanlarının katıldığı "Etkin satışta müşteri psikolojisinin önemi" eğitimlerinde ise; mağazacılıkta başarı, müşteri kimdir ve ne ister, müşterilerin alışveriş sırasındaki duyguları, müşteri davranış örnekleri ve yaklaşım önerileri, müşterinin fiyat algılaması, fiyata itiraz ve cevap verme yöntemleri, müşteri portföyü oluşturma gibi konular işleniyor. Bu eğitimlerin amacı da satış danışmanlarının hizmet ve satış teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek.

ÖZEL SERTİFİKA VERİLİYOR
Multi Turkmall Alışveriş Merkezleri Yönetimi Genel Müdürü Murat Sekmen, bu akademi programıyla amaçlarının Forumlar'da çalışanların gelişimine katkıda bulunmak olduğunu belirtiyor. Sekmen, "Eğitim sonucunda katılımcılar özel sertifikalara sahip oluyor. Bu çalışmalar tabii ki kişisel mesleki gelişime katkı sağladığı için yeni iş imkanlarında da olumlu sonuçlar doğurabiliyor" diyor. Bu yıl Ocak ayında Forum Çamlık'ta gerçekleşen Forum Akademi'den ise 65 mağaza müdürü ve 180 satış danışmanı yararlandı. Forum Trabzon'da Şubat 2010'da düzenlenen eğitimlerde de 63 mağaza yöneticisi ve 231 satış danışmanı yer aldı. Forum Akademi, bu eğitimleri ücretsiz olarak veriyor. Katılanlar 25-35 yaş arasındaki lise ve üniversite mezunlarından oluşuyor.

Aylin Coşkunoğlu Nazlıka/HRM Danışmanlık kurucu ortağı
AKADEMİ UYGULAMASI YAYGINLAŞACAK
AVM'lerin eğitim birimi kurma uygulaması önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak. Çünkü artık mağazacılık iyi bir kariyer seçeneği haline geldi. Mağazacılıkta çalışan profili ve kalitesi yükseldi. Üniversite mezunu, yabancı dil bilen kişiler işe alınmaya başladı. Bunda uluslararası firmaların Türkiye'de mağaza açması da etkili oldu. Günümüzde firmalar için müşteri sürekliliği çok önemli. Dolayısıyla satış danışmanlarının görevi sadece ürünü satmak değil, müşteride mağazaya tekrar gelme isteği de uyandırmak. Kısaca sadık ve memnun bir müşteri kitlesi yaratmak... İşte bu nedenle AVM ve mağaza çalışanlarının eğitimi daha da önem kazanmış durumda. Bu eğitimler, çalışanlarda da 'Şirket bana yatırım yapıyor' duygusu uyandırıyor. Böylece şirketler daha sadık ve verimli çalışanlar elde ediyor.

Okan Tütüncü-secret .tv Genel Müdürü
AVM'LERDE EĞİTİMLİ İŞGÜCÜ ARTACAK
Bazı AVM'ler kendi bünyelerinde kurduğu akademilerde genel olarak, yönetim, danışma, güvenlik, temizlik ve sinema bölümlerinde istihdam ettikleri personeli belli periyodlarla eğitimlere tabi tutuyorlar. Amaç, çalışanların mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve pozisyonlarının gereklerini tam anlamıyla yerine getirmelerini sağlamak. Bu uygulamanın AVM'lerdeki eğitimli işgücünü artıracağını ve sektöre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sektörde AVM'lerin artmasıyla birlikte ciddi bir rekabet var. Merkezleri bu rekabette ön plana çıkaran unsurlar arasında, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti çok önemli. Bunların yerine getirilmesi de AVM'lerde görev alan yöneticilere ve çalışanlara bağlı. Dolayısıyla AVM'lerin kendi personellerinin kişisel gelişimlerini desteklemeleri ve mesleki yetkinliklerini artırmaları hem sektöre büyük katkı sağlayacak hem de AVM'nin kendi dinamikleri çerçevesinde başarısına yansıyacak.
TUĞÇE Altınsoy/Para