Avr Servis Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Avr Servis Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Avr Servis Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Avr Servis Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Salih Oflu ve Hayrettin Bakır Müdürlüğü'nde 50 bin TL sermaye ile 13 Nisan'da Okmeydanı, Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde kuruldu.Avr Servis Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Salih Oflu ve Hayrettin Bakır Müdürlüğü'nde 50 bin TL sermaye ile 13 Nisan'da Okmeydanı, Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde kuruldu. 


Avr Servis Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; AMAÇ VE KONU MADDE 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a  Endüstriyel temizlik hizmetleri vermek , özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak , başka şahıs ve şirketlere hizmet verdirmek. Özel resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı yıkama, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her türlü temizlik malzemelerinin, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak. İlaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb makinelerin alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatını yapmak. Taahhütlerinde  bulunmak , ihalelerine , arttırma ve eksiltmelerine katılmak. b- Her türlü elektronik malzemelerin, bilgisayar ve yazıcılarının, alım satım, ithal ve ihracı, her türlü bilgisayar kağıtlarının, bilgisayar şeritlerinin alım satımı, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması ticareti, her türlü tıbbi, medikal, ortopedi malzemesi, röntgen aletleri ve parçaları, elektrikli elektronik, mekanik her türlü tıbbi malzemelerin, cihazların, alım ve satımı ile ithalatı ve ihracatını yapmak. Tıbbi konularla ilgili kitap, dergi, vb. yayınların ithalat, ihracatı alım ve satımını yapmak. Her türlü tıbbi alet ve malzemelerin bakım onarım hizmetlerini vermek. Resmi ve özel kuruluşlarının program, yazılım ve veri giriş işlemlerini yapmak. Bilgisayar programlarının, yazılımların hazırlanması veri giriş işlemlerinin yapılması. c- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektörce yapılacak toplu ve münferit konut inşaatları, fabrika binaları, okul, hastane, otel, motel, yol yapımı, köprü inşaatı, spor tesisleri, şehircilikle ilgili alt yapı tesisleri, gerektiğinde bu inşaatları ve ihaleleri kendisi alır ve taş ören firmalara devredebilir. Şirket inşaat ve montajla ilgili olarak, alet, edevat, teçhizat malzeme nakil araçları ile inşaatta çalışan vinç, asansör, greyder, iş makinaları, konkasör gibi araçları alır ithal eder kiraya verir, yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili ihalelere katılır, inşaatla ilgili demir, çimento, çivi, saç, çinko, cam, alüminyum, sıhhi tesisat, kereste, sunta, tuğla,  eternit , tecrit, ve her türlü yer döşemesi, kalorifer ve asansör malzemeleri ve inşaat malzemelerinin alınması ve ithalatının yapılması, resmi ve özel kuruşlar ile şahıslara ait bina, altyapı ve yerüstü düzenine ait inşaatlar yapabilirler, bu işlerle ilgili ihalelere katılabilirler, taahhütler üstlenebilirler. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak, ihale artırma ve eksiltmelere katılmak, özel inşaatlar yapmak. d- Turizm işletmeciliği iç ve dış turistik seyahatler organizasyonu, turizm acenteciliği ve rehberliği yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek ve bu konuda akitler yapmak. Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyler tesis ve inşa etmek, satın almak, satmak, üçüncü kişilere kiralamak turistik işletmeyle ilgili ayni şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak. e- Her türlü gıda, tarım, canlı ve cansız hayvan, yaş sebze ve meyveler ile temizlik maddelerinin alımı satımı ithal ve ihracatını yapmak. Gıda ve temizlik marketleri açmak, su ürünleri, tarım ürünleri, hayvansal ürünlerin alımı, satımı ithal ve ihracatını yapmak. Kurutulmuş, dondurulmuş her türlü gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin alımı, satımı ithal ve ihracını yapmak. Büyük ve küçük baş hayvanlardan elde edilen deri ve köselelerle deri eşya, ayakkabı, çanta, bavul, saraciye eşyası ve bunlardan mamul turistik eşyalar kürk vb. ürünlerinin alım satımını, ithal ve ihracatını yapmak. Konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. f-  Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. Turistik hediyelik eşya, beyaz eşya, halıcılık, kilim mobilya ve mefruşat, tekstil ürünleri mağazaları açmak alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, işletmek, pazarlamak. Konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. g- Resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu deneyimli ve sertifikalı elemanların sağlanması, personel toplanması, arama ve seçme, (testler, sağlık kontrolü, iş giysileri, taşıma, bordrolama) hizmetleri vermek. Bünyesinde kadrolu eleman bulundurmak istemeyen ve zaman zaman bu hizmete ihtiyaç duyan veya bünyesindeki mevcut elemanın hasta ve izinli olması gibi durumlarda yerine geçici eleman temin etmek isteyen resmi ve özel kurumlara verilen hizmet vermek. h- Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, bayilikler, distribütörlükler alır ve bu hizmetleri başkalarına verir şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, iç ve dış mümessillik, toptancılık, perakendecilik,  dağıtım ve pazarlama, yapar makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve ferağ işlemlerinde bulunur. Alım, satım, kiraya verme, gayrimenkullerin üzerinde irtifa, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı tesis eder. İpotekler alır verir, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa eder, alır ve satar. 


Avr Servis Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi adres: Okmeydanı, Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Y.Havuz Sokak, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1846