05 / 12 / 2022

Avrasya GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Avrasya GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Avrasya GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemindeki hasılatı 7 milyon 294 bin 970 TL oldu. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemine ilişkin finansal rapor, faalyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Avrasya GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemindeki hasılatı 7 milyon 294 bin 970 TL oldu. 

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 30 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hasılatı ise şu şekilde oldu: 

Avrasya GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Avrasya GYO'nun özkaynakları 280 milyon 534 bin 403 TL, toplam varlıkları 281 milyon 606 bi 171 TL olarak açıklandı.

Avrasya GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ

KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:08.11.2021

KARAR SAYISI:2021/35

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a)     Kurumumuzun 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,
 
b)    Görev ve Sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)     Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.

Saygılarımızla
Geri Dön