Avrasya GYO kar dağıtımı kararını genel kurulun onayına sunacak!

Avrasya GYO kar dağıtımı kararını genel kurulun onayına sunacak!Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2015 yılı kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifini genel kurulun onayına sunacak.


Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2015 yılı kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifini genel kurulun onayına sunacak.


Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.883.075,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 1.531.229,10TL faaliyet zararı vardır) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen tablolar uyarınca geçmiş yıl karları hesabına (Yasal Kayıtlara Göre hesaplanan 1.531.229,10TL'lik dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin) kaydedilmesinin teklif edilmesine ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.883.075,00TL'lik dönem kârı hesaplanmışsa da Yasal Kayıtlara Göre 1.531.229,10TL zarar hesaplanmış olduğundan bu durumda dağıtılacak kar olmadığının tespitine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Dosya için tıklayın