Avrasya GYO Metro Hotel Apartments ayrılma bildirisini yayınladı!

Avrasya GYO Metro Hotel Apartments ayrılma bildirisini yayınladı! Avrasya GYO Metro Hotel Apartments ayrılma bildirisini yayınladı!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Avrasya GYO Metro Hotel Apartments ayrılma bildirisini yayınladı.Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Avrasya GYO Metro Hotel Apartments ayrılma bildirisini yayınladı.


Kap Açıklaması:

21 Aralık 2016 gün ve 01 Mart 2017 günlerinde alınan ve KAP'da aynı günlerde duyurulmuş olan Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 2261 ada E17d-13a-4b Pafta 15 parselde kayıtlı 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ile Metro Hotel Apartments projesi üzerinde 120.000.000-TL gider ve takribi 325.000.000TL gelir ön görülen ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına ilişkin projenin onaylanması hususunun yapılacak genel kurulda hazirun'un onayına sunulmasına,


Ayrılma Hakkı Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca ayrılma hakkını kullanacak olan ortaklarımızın sahip olduğu her 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,18TL pay fiyatından ayrılma hakkının kullandırılmasına ve bu hususun da yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara duyurulmasına karar verilmiştir.