Avrasya GYO'dan Metro Hotel Apartments için 148.4 milyon TL'lik sermaye!

Avrasya GYO'dan Metro Hotel Apartments için 148.4 milyon TL'lik sermaye!

Avrasya GYO sermaye artırımı ile elde edilecek fonu Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde yapımı planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesi için kullanılması planlanıyor.


Avrasya GYO 72 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72 milyon TL yüzde 100 bedelli arttırılarak 144 milyon TL' ye yükseltilmesine karar verildi.

Avrasya GYO'nun  sermaye artırımı ile elde edilecek fonu Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 metrekarelik arsa üzerinde yapımı planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesi için kullanılması planlanıyor.

Projenin inşaat maliyetinin KDV hariç 148 milyon 468 bin 50 TL, arsa maliyetinin KDV hariç 26 milyon 200 bin TL olması planlanmakta olup, öngörülen gelir KDV hariç 259 milyon 598 bin 662 TL oldu. Proje, dükan, ofis ve otel bölümlerinden oluşmakta olup, projenin finansmanının sermaye artırımı ile sağlanan fon ve bağımsız bölümlerin ön satışı ve gerektiğinde banka kredisi kullanımı ile sağlanması planlanıyor.

Avrasya GYO'nun KAP açıklaması:
  
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"

Şirketin 72.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000.- TL (%100 Bedelli) arttırılarak 144.000.000.- TL' ye yükseltilmesine karar verilmiş olup,

Elde edilecek fonun kullanım yeri aşağıda detaylandırılmıştır.
  
Şirketimiz, sermaye artırımı ile elde edilecek fonu Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapımı planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesi için kullanmayı planlamaktadır. Arsanın mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. (Metro Otelcilik)' ne ait olup projenin hasılat paylaşımı ile tamamlanması planlanmaktadır. Arsa üzerinde Metro Otelcilik'in bağlı ortağı olduğu Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(AVGYO)'nin finansörlüğünde Otel, Dükkan ve Ticari Bağımsız bölüm projesinin, Metro Otelcilik, AVTUR ve AVGYO (Bu üç Şirket Taraflar olarak adlandırılacaktır) arasında imzalanacak üçlü bir protokolde yer alan şartlar dâhilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Taraflar arasında yapılan protokol ile; proje geliştirilecek arsa için Tarafların ortak iradesine ve değişen niteliğe uygun bir şekilde proje çizdirilmesine, gerekli izinlere başvurulmasına, projesinin çizilmesi sonrasında projenin bir örneğinin AVTUR'a verilmesine, Taraflar gerekli şartların oluştuğu konusunda mutabık kaldıktan sonra proje başlamadan evvel projeye konu arsalar üzerindeki yapıların yıkım işleminin AVTUR tarafından gerçekleştirilmesine, Şirketimizin tabii olduğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 22. Maddesine uygun olarak proje başlamadan önce Takasbank A.Ş.'ye bloke edilmek üzere hisse senedi ya da gayrimenkul ipoteği teminat olarak alınmasına, Projenin başlaması ile birlikte projeye konu gayrimenkuller üzerine Şirketimiz lehine şerh konulmasına, Hasılat paylaşımında; tüm zorunlu ve idari masraflar ile AVTUR' un bağlı ortaklığına ait arsa payı, AVGYO' nun ise yaptığı inşaat ile yükümlü olduğu harcamalar düşüldükten sonra kalan hasılatın % 65' inin AVGYO' ya % 35' inin AVTUR ve Metro Otelcilik' e ait olmasına karar verilmiştir.

Projenin inşaat maliyetinin KDV hariç 148.468.050 TL, arsa maliyetinin KDV hariç 26.200.000 TL olması planlanmakta olup. öngörülen gelir KDV hariç 259.598.662 TL' dir. Proje, dükan, ofis ve otel bölümlerinden oluşmakta olup, projenin finansmanının sermaye artırımı ile sağlanan fon ve bağımsız bölümlerin ön satışı ve gerektiğinde banka kredisi kullanımı ile sağlanması planlanmaktadır.