Avrasya GYO'dan sermaye artırımına ilişkin alınacak taahhütnamenin düzeltilmesi açıklaması!

Avrasya GYO'dan sermaye artırımına ilişkin alınacak taahhütnamenin düzeltilmesi açıklaması!Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliğinin 25.maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Galip ÖZTÜRK'ten sermaye artırımına ilişkin alınacak taahhütnamenin düzeltilmesi hakkında açıklama yaptı...Avrasya GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


Yönetim Kurulunun 09/05/2014 tarih ve 27 sayılı toplantısında;


Yönetim Kurulu, 27.02.2014 tarih ve 2014/17 sayılı toplantısında almış olduğu sermaye artırım kararında "kullanılmayan rüçhan hakkı paylarının nominal değer üzerinden imtiyazlı pay sahibi Galip ÖZTÜRK tarafından kullanılacağına dair taahhütname alınmasına" dair almış olduğu kararının Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliğinin 25.maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde aşağıdaki şekilde düzeltilmesine,


Galip ÖZTÜRK tarafından Pay Tebliğinin 25.maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağına dair taahhütname alınmasına karar verilmiştir.