Avrasya Tüneli Projesi yargıya taşındı!

Avrasya Tüneli Projesi yargıya taşındı! Avrasya Tüneli Projesi yargıya taşındı!

şžubat ayında temeli atılan Avrasya Tüneli Projesi 'nin 1/5000 ve 1/1000 'lik Nazım ve Uygulama İmar Planları; şžehir Plancıları, İnşaat Mühendisleri, çevre Mühendisleri Mimarlar Odası 'nın İstanbul şubeleri tarafından dava edildiOdalar tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi olarak anılan Avrasya Tüneli Projesi 'nin, Tarihi Yarımada 'yı denizin altından tünel ile geçecek bir otoyoluyla Anadolu yakasına bağlayacağı belirtilerek, şöyle denildi: “İstanbul 'un ulaşım ve planlama geleceği bakımından geri dönüşü mümkün olmayacak etkileri olan, kalıcı çözüm sağlamayan Avrasya Tüneli Projesi, İstanbul 'un üst ölçekli planlarında ve Tarihi Yarımada özelindeki planlama çalışmalarında öngörülmemiş; yaratacağı etkiler nedeniyle de ulaşım uzmanları, ilgili meslek odaları, STK 'lar, tarih ve arkeoloji çevreleri ile UNESCO çatısı altında endişeyle izlenmiştir. Mesleki bilgi birikimimiz ve İstanbul 'un geçmiş deneyimleri dikkate alındığında plan ve bilimsel öngörülerden bağımsız Avrasya Tüneli kentimiz ve tarihi miras açısından kabul edilebilir değildir. ”
Habertürk