Avrupa İmar Bankası Türkiye'yi ihale kanunu birincisi seçti!

Avrupa İmar Bankası Türkiye'yi ihale kanunu birincisi seçti!


Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kamu alımları alanında yaptığı değerlendirmede Türkiyeyi birinci seçti. Seçimde Türkiye'nin kamu ihale kanunu ve uygulamaları değerlendirildi


Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kamu alımları alanında yaptığı değerlendirmede Türkiyeyi birinci seçti. Kamu İhale Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 1991 yılında kurulmasından bu yana Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinde en büyük finansal yatırımcı konumundaki EBRDnin Haziran 2010da başlattığı kapsamlı çalışma sonucu, "EBRD Merkez, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğunda Kamu Alımlarının Yasal Çerçevesinin Bölgesel Değerlendirme Raporu" hazırlandı.

EBRDnin bu raporla ilk defa 29 ülkeyi kapsayacak şekilde tüm ülkelerin kamu ihale kanunu ve uygulamalarını değerlendirerek, kapsamlı bir çerçeve sunduğu ve tavsiyelerde bulunduğu belirtilen açıklamaya göre, raporda kamu alımları politikalarının ve düzenlemelerinin bağımsız kamu ihale kurumları tarafından ve rekabete açık biçimde yürütülmesinin gerekliliği savunuldu.    

Raporun, Rusyanın St. Petersburg kentinde 22-23 Eylülde EBRDye üye ülkelerin katılımıyla tartışılarak konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplantıda, aralarında Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Romanya gibi ülkelerin yer aldığı 29 üye ülke arasından Türkiye, kamu alımları alanında; uluslararası mevzuatlara uyum, anlaşılabilir gelişmiş mevzuat yapısı, uygulama kapasitesi, kurumsal kapasite gibi kriterleri esas alan değerlendirme sonucu birinci seçilmiştir" denildi.     Toplantıda Türkiyeyi Kamu İhale Kurumunun (KİK) temsil ettiği, ilk sıradaki konumundan ötürü Türkiyenin ilgi odağı haline geldiği belirtildi.

EBRDye üye ülkelerden Rusya, Ukrayna, Balkan ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri kadar, yakın zamanda çalışma bölgesine dahil edilmesi düşünülen Kuzey Afrika ülkeleri için de Türkiyenin kamu alımları alanında bölgesel model ve lider ülke konumunda olduğunun EBRD yetkilileri tarafından yazılı ve sözlü olarak ifade edildiği kaydedildi.

AA