Avrupa Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Avrupa Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Avrupa Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Avrupa Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yiğit ve Oke Thomas Henriksen ortaklığıyla kuruldu... 

Avrupa Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yiğit ve Oke Thomas Henriksen ortaklığıyla kuruldu.

Avrupa Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 1-Her türlü metalin alımı, satımı, imalatı ,ithalatı,ihracatı,yurt içinde ve yut dışında pazarlamasını yapmak. 2- Bakır,sarı, aliminyum, prinç çubuk,akü,demir,çelik ,zamak,levha,profil, curuf,kablo,plastik hurdaları ile diğer tüm metal ve plastik hurdalarının yeniden eritilmesi alımı,satımı, ithalatı,ihracatı,yurt içinde ve yut dışında pazarlamasını yapmak. 3- Tüm metal ve plastik hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması ve geri dönüşüm işlemlerinin yapılması 4-Tasnif edilmiş metal ve plastik atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması alımı,satımı, ithalatı,ihracatı,yurt içinde ve yut dışında pazarlamasını yapmak. 5-Tüm madde ve malzeme atık ve hurdalarının toptan ticareti alımı,satımı, ithalatı,ihracatı,yurt içinde ve yut dışında pazarlamasını yapmak. 6-Her türlü dayanıklı tüketim mallarını elektrik ve elektronik ev aletlerini; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, klimalar, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları, saç kurutma makineleri ve bunun gıbi ürünlerin alım satım, tamiri, bakımı ve bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı yapmak . Her türlü dayanıklı tüketim mallarının yedek parça ve malzemesini ithal edip bir araya getirerek ürün oluşturmak ve oluşan bu ürünleri ihraç etmek,satmak ve dahili ticaretini yapmak . Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek. 7- Her türlü ticari emtianın ithalat ve ihracatı yapmak . 8- Her türlü Prefabrike ile prefabrike sektörüne ait tüm madde ve malzemelerinin alımı,satımı,ihracatı ve ithalatını yapmak prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek 9- Her türlü endüstriyel makine ,sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. 10-.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 11. Aktariye kuruyemiş,bilumum iplik ,cam ayna,canlı hayvan , demir çelik , hırdavat, deri, elektrik ve elektronik malzemeleri,gıda ,halı ve kilim ,hediyelik eşya oyuncak ve bujiteri ,inşaat ve taşıt boyaları ,izalasyon ve yalıtım malzemeleri , makine ve teçhizat , nalburiye ,optik,orman ürünleri , plastik ve kauçuk, sıhhı ve ısı tesisatı, şekerli mamüller konserve içeçek ,her türlü akaryakıt maddesini, tekstil ve konfeksiyon, tıbbı alet malzeme, dişçilik malzemeleri ,toprak ürünleri ve unlu mamül sektörleri ile sayılamayan tüm sektörlerdeki her türlü ticari malın alımı satımı ,ihracatı ve ithalatını yapmak ŞİRKET KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ İŞLERİ DE YAPABİLİR A) Maksat mevzuunun icab ettireceği tüm menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.Bu kabil malları satabilir, inşa ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir,gereğince onarır,yahut genişletebilir.Satın aldığı bu gayrimenkuller üzerinde intifa,irtifak,sükna ve sair hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi tasarruflarda bulunabilir. B) Şirket konusu ile ilgili malların muhafaza edilebileceği depo,özel antrepo,sundurma ve bunun gibi işyerlerini kurmak ve işletmek, C) Maksat ve mevzuunun tahakkuku için istikraz yapabilir,kredi alabilir.Bu cümleden olmak, üzere kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verilebilir,alabilir,özellikle malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine alacakları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis edebilir,müşterilerin veya üçüncü şahıslardan ipotek ve rehin alabilir, iş bu ipoteklerin fek ve terkini talep edebilir, D) Ekonomik maksat ve mevzuunun gerektirdiği ticari ve sair muamelatı yapabilir.Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent,ihtira beratı,tescilli marka, alaneti farika,hakları iktisap edebilir ve bu kabil hakları kendi adına tescil ettirebilir,başkalarına devredebilir, başkalarından devren iktisap edebilir,mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli yapıp süresiz olarak kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. E) Şirketin ekonomik ve teknik maksat ve mevzuunun gerektirdiği tüm ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı,hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat çerçevesi dahilinde süreli yahut süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir,kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir,bu kabil ortaklıkların Türkiye de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir,serbest bölgelerde gümrüksüz eşya satış mağazaları ve reyonları tesis edebilir. F) Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla Kıymet-li evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir,gerektiğinde satabilir,kurulmuş ve kurulacak yerli,yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini,intifa senetlerini,ortaklık, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: İkitelli Osb Mh. Pik Dökümcüler B6 Blok Sk.NO:20/20 Başakşehir