19 / 08 / 2022

Ay Girişim Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ay Girişim Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Sayın tarafından kuruldu.Ay Girişim Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Sayın tarafından kuruldu.

Ay Girişim Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ Şirket her türlü ikamet amaçlı binaların inşaatı (Müstakil konutlar,birden çok ailenin oturduğu binalar,gökdelenler vb.inşaatı) konut ve fabrika binaları ile fabrika tesisleri,her türlü turistik tesisler,parklar,bahçeler,iş yerleri,iş yeri siteleri,sanayi siteleri,petrol ve doğalgaz dolum tesisleri,depolama tesisleri,nakil hatlar dağıtım,şebekelerinin alt ve üst yapı üretim tesisleri ve enerji nakil hatları,trafolar ve diğer inşaat işlerini inşa eder.Bakım tamir onarımı ve servisini yapar ya da yaptırır.Bu konularla ilgili makine teçhizat ve malzemeyi alır satar makine parkları yapar bunlarla ilgili mal ve malzemeyi alır satar,ithal ve ihraç eder. ŞİRKETİN AMAÇLARI Şirket faaliyet konularıyla ilgili olarak rehinli ve rehinsiz menkul ipotekli ve ipoteksiz gayrimenkul malları iktisap eder.Kiraya verir kiralar ve satar iktisap ettiği gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarryfta bulunabilir.Şirket başkalarına ait veya şirketin mal varlığına dahil menkul gayrimenkul mallar üzerinde borçlarına karşılık rehin ipotek verebileceği gibi şirket alacaklarından dolayı başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine rehin ve ipotek tesis eder,ettirir.Gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri kaldırır veya kaldırtır. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhit,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket ticari ilişkide olduğu gerçek veya tüzel kişilere bankalar nezdinde kefil olabilir.