Aydınlı Küçük Sanayi Alanı itiraz 1/5000 ölçekli plan askıda!

Aydınlı Küçük Sanayi Alanı itiraz 1/5000 ölçekli plan askıda! Aydınlı Küçük Sanayi Alanı itiraz 1/5000 ölçekli plan askıda!

Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanına ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli plan bugün askıya çıkarıldı...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanına ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli 21 Kasım 2018 tasdik tarihli plan bugün askıya çıkarıldı.

Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanına ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli plan 22 Mayıs 2019'da askıdan inecek. 

İmar planı için tıklayın