28 / 05 / 2022

Bağcılar Bağlar Mahallesi imar tadilatı askıda!

Bağcılar Bağlar Mahallesi imar tadilatı askıda!

Bağcılar İlçesi'ne bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki bir alana ilişkin imar planı tadilatı bugün askıya çıktı..İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi, 3157 ada, 7 parsele ( Eski: 2248 ve 2252 parseller) ilişkin 1/5000 ölçekli 07 Temmuz 2017 tasdik tarihli plan tadilatını bugün askıya çıkardı. 

Plan onama sınırı içerisindeki alan özel sosyal-kültürel tesis alanı olup, imar planı tadilatı bir ay boyunca askıda kalacak. 


İmar planı için tıklayın.