07 / 08 / 2022

Bahçeşehir Gölet projesinde Danıştay'dan yeni karar!

Bahçeşehir Gölet projesinde Danıştay'dan yeni karar!

İmar planları ve ruhsatları mahkeme kararıyla iptal edilen Bahçeşehir Gölet projesi için belediye başkanına tanınan satış yetkisi kararına ilişkin yeni bir gelişme meydana geldi.İstanbul'da Başakşehir Belediyesi'ne ait olan ‘gölet, spor, turizm ve rekreasyon’ fonksiyonundaki Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil alanda yapılaşmayı getirecek ticari projenin imar planları, ihale için belediye başkanına yetki verilmesi kararına, ihalelere ve ruhsatlara karşı açılan davalar 2015'ten bu güne devam ediyor.

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre; bu sürede proje bitirildi ve dükkanlar faaliyete geçti fakat yargıdan ardı ardına iptal kararları alınmaya başlandı. 

İmar planları ve ruhsatlar için verilen iptal kararlarından sonra Danıştay 8. Dairesi de 13 Ekim 2021 tarihli kararı ile satış için belediye başkanına tanınan yetki kararına karşı açılan davayı reddeden İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını ikinci defa bozdu.

Bahçeşehir Gölet projesinde Danıştay dan yeni karar!

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

CHP'li belediye meclis üyeleri, 2015'te belediyeye ait parsellerin hasılat paylaşımı yöntemi ile satılarak değerlendirilmesi için belediye başkanına yetki verilmesiyle ilgili Başakşehir Belediye Meclisi kararının iptali talebiyle dava açtı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, meclis kararında usul ve hukuka aykırılık olmadığı sebebiyle 2016'da davayı reddetti. Danıştay 8. Dairesi, aynı sene kararı bozdu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 2017'de verdiği karar ile davanın reddi yönündeki ilk kararında ısrarcı oldu. 

Dosya İdari Dava Dairesi'ne gitti. 2019'da dosya, meclis kararının satışla ilgili kısmına yönelik temyiz incelemesi yapılmak amacıyla yeniden Danıştay 8. Dairesi’ne yollandı. 

Bahçeşehir Gölet projesinde Danıştay dan yeni karar!

“İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ, TEKRAR DEĞERLENDİRİLSİN”

Danıştay 8. Dairesi’nin son kararında da; projenin dayanağını meydana getiren imar planlarının mahkeme kararı ile iptalinin 2017'de kesinleştiğine dikkat çekilerek “Oluşan yeni hukuki durum dikkate alınarak ve bahse konu projenin içinde yer alan diğer parseller yönünden de açılmış herhangi bir davanın var olup olmadığı araştırıldıktan sonra mahkemece yeniden karar verilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının yeniden bozulmasına hükmeden mahkeme, dosyayı tekrar bir karar verilmek üzere ilk mahkemesine yolladı.

Bahçeşehir Gölet projesinin ruhsat iptaline yapılan itirazlar reddedildi!