19 / 08 / 2022

Bahçeşehir Göleti'nde inşaat ruhsatı iptal edildi!

Bahçeşehir Göleti'nde inşaat ruhsatı iptal edildi!

Yıllardır tartışma konusu olan Bahçeşehir gölet bölgesindeki lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis inşaatının ruhsatları mahkeme kararı ile iptal edildi.Mülkiyeti Başakşehir Belediyesi'ne ait olan, imar planlarında “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” alanında kalan parsellerin hasılat paylaşımı yöntemiyle satışı için belediye meclisinde 6 Mart 2015 tarihinde alınan karar ile belediye başkanına yetki verildi. 

Bahçeşehir Göleti nde inşaat ruhsatı iptal edildi!

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre, karar kapsamında 22 Nisan 2015 tarihinde ihale düzenlendi. 103 milyon liralık ihaleyi Atmaca Gayrimenkul kazandı. Gölet bölgesini yapılaşmaya açan inşaatlar için de 26 Şubat 2016 tarihinde inşaata ruhsat verildi.

Bahçeşehir Göleti nde inşaat ruhsatı iptal edildi!

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri ve CHP'li meclis üyeleri tarafından göleti betonlaştıran projeye karşı birçok dava açılmasına rağmen inşaat sürdü. En son karar da İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından 26 Aralık 2018 tarihinde verildi. Oy birliği ile inşaatlar için düzenlenen ruhsatlar iptal edildi.

Bahçeşehir Göleti nde inşaat ruhsatı iptal edildi!

RUHSATLARIN DAYANAĞI OLAN İŞLEMLER DE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme kararında, daha önce ihalenin iptali için açılan davada Danıştay 13. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı aldığı belirtildi. Henüz kesinleşmemiş ve hatta yargı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ihale işlemine dayanılarak düzenlenen ruhsatların hukuka ve usule uyarlık taşımadığı kaydedildi.

Bahçeşehir Göleti nde inşaat ruhsatı iptal edildi!

Davaya konu taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği yargı kararları ile iptal edildiği vurgulandı. Kararda “Ruhsatlara dayanak olan ihale işleminin kesinleşmediği nazara alındığında dava konusu ruhsatların düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Göleti nde inşaat ruhsatı iptal edildi!

“İNŞAAT DERHAL DURDURULMALI”

Karar hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri avukatı Cenk Söbe, “Gölet imar planlarının iptal edilmesi ve ihale için verilen yürütmenin durdurulması kararını dayanak gösteren mahkeme, bu kararını tüm taraflara ve Başakşehir Belediyesi'ne tebliğ etti. Gölette devam eden inşaatın hukuksuzluğu bir kez daha yargı organlarınca tespit ve tescil edilmiştir. İstanbul 12.İdare Mahkemesi'nin kararı uyarınca, bugünden sonra gölette yapılacak her türlü inşaat faaliyeti kaçak yapı hükmünde olacaktır. Gölet'teki inşaatın derhal durdurulması gerek” dedi.

Bahçeşehir Göleti 2 kat büyüyecek!