Bakanlıktan kayıp-kaçak enerji için yeni yasa!

Bakanlıktan kayıp-kaçak enerji için yeni yasa! Bakanlıktan kayıp-kaçak enerji için yeni yasa!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, hukuk devleti ve adalet anlayışına aykırı bulduğu kayıp-kaçak bedelinin tahsil edilmesinin güvence altına alınması hakkında;


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, hukuk devleti ve adalet anlayışına aykırı bulduğu kayıp-kaçak bedelinin tahsil edilmesi yanlışlığını devam ettirmek ve güvence altına alınmasını sağlamak için acele olarak TBMM’ ne sevk edilen bu yasa tasarısı hukuka aykırıdır. Tasarı bu şekliyle yasallaşırsa dürüst tüketicinin cezalandırılması devam edecektir.


Tasarıda ayrıca, teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler ile kesme-bağlama maliyeti, sayaç okuma maliyeti gibi maliyetler de yasal güvence altına alınarak tüketicilere yansıtılacaktır.


Tasarı ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1.maddesine eklenen fıkrada;

“Kurul kararları yürürlükte olduğu müddetçe, kararlar uyarınca kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince yapılan uygulamalar, maddi hatalar hariç düzenleyici işlemin iptalinden bağımsız olarak dava konusu edilemez ve Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilemez.


Söz konusu bedeller ile ilgili mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararına istinaden dağıtım şirketleri ya da görevli tedarik şirketleri tarafından yapılan iadeler ve mahkeme kararında yer alan giderler tarifeler yoluyla karşılanır” denilmektedir.


Tasarı ile yapılmak istenen düzenleme tamamen Anayasa’ya aykırıdır. Bu Tasarı ile hukuk devleti ve adalet anlayışı ayaklar altına alınmaktadır. Tasarı evrensel tüketici haklarına ve kamu yararına aykırıdır.


Söz konusu düzenleme ile, kayıp-kaçak adı altında tüketicilerden alınan haksız bedele güvence sağlamak için tüketicilerin yargı hakkı ellerinden alınacaktır.


Türkiye, bugüne kadar, böyle bir hukuk rezaleti görmemiştir. Bu Tasarı ile kayıp-kaçağa güvence sağlamak için hukuksuz uygulama yasallaştırılıyor.


Tasarıya eklenen geçici bir madde ile devam eden davalar da geçersiz kılınacak. Bu geçici maddeile, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular, tüketici mahkemeleri ile icra müdürlüklerinde devam eden her türlü icra takibi, dava ve başvurular da düşecek.


Tasarı ile dürüst elektrik tüketicileri, çalmadıkları, kullanmadıkları kaçak elektrik ile sorumlusu olmadıkları kayıp elektrik bedelini ödemeye mahkûm edileceklerdir.


Tasarı bu şekliyle yasallaşırsa, elektriği çalan hırsızın üzerine gitmeyen ve kayıpları önlemek için yatırım yapmayan elektrik dağıtım şirketleri korunmuş ve ödüllendirilmiş olacaktır.


Biz Türk Enerji-Sen olarak bu tasarıya karşıyız. Bu tasarı tükettiği elektrik enerjisinin bedelini ödemeyen hırsızları ve hırsızlardan parayı tahsil edemeyen dağıtım şirketlerini korumaya yöneliktir.


Tasarı tükettiği enerjinin bedelini zamanında ödeyen dürüst tüketiciyi cezalandırmaktadır.