Çukurova Balkon

Bakırköy Şevketiye 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Bakırköy Şevketiye 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı! Bakırköy Şevketiye 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 1221 Ada 239 Parsel, 1242 Ada 1 ve 2 Parseller İle Tescil Harici Alanlara (Eski 1221 Ada 212 Parsel) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23.09.2019 tarih ve E.220355 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 1221 ada, 239 parsel, 1242 ada 1 ve 2 parseller ile tescil harici alanlara (Eski:1221 ada, 212 parsel) ilişkin 39186 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planı ile 39187 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.09.2019 tarihinden itibaren bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.
 
İmar planı için tıklayın