Bakırköy Yenimahalle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Bakırköy Yenimahalle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda! Bakırköy Yenimahalle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yenimahalle Sınırları İçerisinde Kalan 901 Ada 18 No'lu Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 08.08.2019 tarihli ve E.188203 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde kalan 901 ada 18 no'lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi uyarınca NİP-38700 ve UİP-38701 plan işlem numaraları ile Bakanlığımızca 08.08.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 09.08.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın