Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planı askıda!

Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planı askıda!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 5 Haziran'da onayladığı Balıkesir - Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 18 Haziran 2015 tarihinde yeniden askıya çıkarıldı...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 16 Şubat 2015 tarihinde onaylanan “Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” 26 Şubat 2015-30 Mart 2015 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştı. Askı süresi içerisinde plana itirazlar geldi.


Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın amaç, ilke, esas ve plan karaları çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu ilave ve düzeltmeler yapılarak bakanlık tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde yeniden onaylandı.


Onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 18 Haziran 2015 tarihinde askıya çıkarıldı. İmar planı 30 gün boyunca askıda kalacak.