Balıkesir'de 14.7 milyon TL'ye icradan satılık okul binası ve akaryakıt istasyonu!

Balıkesir'de 14.7 milyon TL'ye icradan satılık okul binası ve akaryakıt istasyonu!

Burhaniye İcra Dairesi Müdürlüğü, Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Geriş Mahallesi, Çayırlar mevkii, 441 ada, 233 parselde yer alan 4 bin 746 metrekarelik arsa üzerindeki okul binası ve akaryakıt istasyonunu 14 milyon 732 bin 595 TL'ye icradan satıyor...


Burhaniye İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Geriş Mahallesi, Çayırlar mevkii, 441 ada, 233 parselde yer alan 4 bin 746 metrekarelik arsa üzerindeki okul binası ve akaryakıt istasyonu 14 milyon 732 bin 595 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 5 Mart 2020 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. BURHANİYE  İCRA DAİRESİ
2018/562 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda; Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Geriş mahallesi, Çayırlar mevkii, 441 ada, 233 parselde 4.746,06 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli olarak kayıtlıdır.
Konum ve lokasyon özellikleri olarak taşınmaz İzmir-Çanakkale D 550 karayoluna cepheli, Otogara 30 metre, Devlet Hastanesine 1.800 metre, Adliyeye 1.250 metre mesafededir. Gerek otogarın getirdiği şerefiye ve gerekse çevre yolu üzerinde bulunması nedeniyle şehrin gelişim aksları üzerinde bulunan taşınmazın lokasyon özellikleri değerine olumlu katkı yapmaktadır.
Taşınmaz üzerinde mevcut, 1 adet 3 katlı okul binası, 1 adet 2 katlı benzin istasyonu ofis ve market binası ve 3 akaryakıt 1 lpg pompasına sahip akaryakıt istasyonu mevcuttur. Okul binası Uğur Okulları olarak faaliyet göstermekte, benzin istasyonu ise Total Burhaniye olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Her iki yapıda aynı parsel üzerine yapılmış olup, bir ifraz uygulaması yapılmamıştır. Taşınmazların incelemesi okul binası ve akaryakıt istasyonu olarak ayrı ayrı incelenerek, parselin değerlemesi bir bütün halinde yapılmıştır. Buna göre;
Okul Binası: Parselin Güney kısmında yer almaktadır. Yapının taban alanı yaklaşık 685 m2 olup, zemin üzeri 2 kat olmak üzere toplam 3 katlı, betonarme kargir yapı tarzında, 28 adet derslik, toplantı odası, yemekhane salonu, laboratuar bölümlerinden oluşan bir yapıdır. Binada asansör ve yangın merpeni mevcuttur. Kısmen cam giydirme yapılan okul binasında kullanılan malzeme ve işçilik 1.sınıftır. Binada yaşa ve görünüme nazaran saptanan yıpranma oranı % 10 olup bu oranda amortismana tabidir. Binanın iç kapı doğramaları Amerikan panel kapı olup, camlar ve balkon kapıları kısmen pvc çift cam ısıcamlı, kısmen de alüminyum doğramadan mamuldür. Zemin döşemeleri seramik fayans kaplıdır. Duvarlar saten alçı kaplıdır. Binanın ısıtması ısı pompalı olup, merkezi havalandırma sistemi mevcuttur. Elektriği ve suyu bağlı olup, ulaşım özel araçla ya da toplu taşıma ile sağlanabilmektedir.
Akaryakıt İstasyonu: Parselin Kuzey kısmında bulunmakta olup, içerisinde1 adet tek katlı, prefabrik malzemeden üretim 160 m2 alanında tamirhane binası, 1 adet betonarme karkas yapı tarzında 128 m2 taban alanına sahip 2 katlı market ve idare binası, 4 adet pompadan oluşan kanopi mevcuttur. Yapılarda yaşa görünüme nazaran % 10 yıpranma tespit edilmiş olup, aynı oranda amortismana tabidir. Tamirhane binası prefabrik tarzda yapılmış olup, çelik konstrüksiyon üzerine sac levha ile kaplanmıştır. Market ve idare binası ise betonarme karkas yapı tarzında yapılmış olup, kısmen cam giydirme yapılmıştır. Zeminler seramik fayans ve granit döşelidir. Doğramalar kısmen pvc, kısmen alüminyum malzemeden mamuldür. Ayrıca 1.650 m2 alanda zeminde tesviyeli şap betonu atılmıştır. Yapılarda yaşa ve görünüme nazaran % 10 yıpranma tespit edilmiş olup aynı oranda amortismana tabidir.
Yüzölçümü : 4.746,06 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kaldığı, Akaryakıt istasyonu + LPG İstasyonu, konaklama tesisi, yoldan 25 m çekme mesafeli, h max= 9,50m , Taks: 0,40, Kaks: 1,20 şeklinde olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Kıymeti : 14.732.595,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 30/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı BURHANİYE/BALIKESİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Satışa konu taşınmaz üzerinde eğitim kurumu bulunduğu anlaşılmış olup, Müdürlüğümüzce İİK.nun 362/a maddesi uyarınca verilen karar uyarınca satış neticesinde taşınmazın tahliye ve teslim işlemleri mevcut eğitimi aksatmayacak şekilde eğitim dönemi sonunda yapılacaktır.

6-Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5.maddesinin üçüncü fıkrasında “Lisanslar Hiçbir Suretle Devredilmez” maddesi gereğince satış sonrası lisans devri mümkün olmayıp ihale alıcısının akaryakıt istasyonunu işletmek istemesi halinde buna ilişkin lisansı almak durumundadır.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8-İhale alıcısının taşınmazın şerh-beyan-irtifak hanesinde belirtilen hususları ve bunlara ilişkin neticeleri peşinen kabul etmiş sayılacağı,

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililer hakkında İİK.'nun 127.maddesi uyarıncae-ilanın ve gazete ilanının tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/562 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.