Mersin'de 14.8 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası!

Mersin'de 14.8 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası!Mersin 1. İcra Dairesi,  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 251 ada, 4 parselde yer alan 27.389,00 metrekare alan üzerine kurulu fabrika binası ve arsası 14 milyon 837 bin 12 TL'ye icradan satılıyor...


Mersin 1. İcra Dairesi tarafından, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nacarlı Mahallesi, 251 ada, 4 parselde yer alan 27.389,00 metrekare alan üzerine kurulu fabrika binası ve arsası 14 milyon 837 bin 12 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 13 Nisan 2020 günü saat 10:20'de gerçekleştirilecek.

İlan metni

T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2019/137 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 251 ada, 4 parsel numaralı 27.389,00 m² lik FABRİKA BİNASI VE ARSASI vasıflı olan taşınmazın (1/1) tam hisse, borçlu şirketa dına kayıtlıdır. Taşınmaz Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde olsa da Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi(1.OSB) içerisinde kalmaktadır.Taşınmaz, Mersin Tarsus Organize Sanayi, Nacarlı Mahallesi, Rüştü Kazım Yücelen Caddesi, No:15, Akdeniz /MERSİN adresinde bulunmaktadır.Taşınmaz,batısından 3 nolu parsele, güneyinden 8 nolu parsele, doğusundan 5 nolu parsele bitişik olup kuzeyinden Rüştü Kazım Yücelen Caddesi'ne cephelidir.Taşınmaz Adana-Mersin Yolu'nun 3.80 km. kuzeybatısında, Nacarlı Mahalle Merkezi'nin 2,48 km.kuzeybatısında, Mersin İl Merkezinin 18.16 km.kuzeydoğusunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge organize sanayi bölgesidir. Etrafında depolama alanları, sanayi yapıları ve imalathaneler bulunmaktadır. Taşınmaz ana yollara ulaşımı kolaydır. Taşınmazın bulunduğu bölgede belediye alt yapı tesisleri tam olup, toplu taşıma araçlarının güzergâhına cephe konumundadır.Taşınmaz içerisinde, girişte bekçi kontrol binası mevcuttur.Bloklar halinde fabrika ana binası bulunmaktadır. Fabrika binasının iç kısmında 9,00m x21,00m ebadında idare binası bulunmaktadır. İdare binasının içinde bulunan koridordan fabrika binasına geçiş yapılmaktadır. Fabrika binasının kuzeybatı kısmında beton prefabrik trafo mevcuttur. Parselin fabrika binası haricinde doğu giriş alanı kuzey kısmının tamamı ile batı kısmında aha betonu mevcuttur. Fabrikanın çevresinde derzli taş duvar bulunmaktadır.

1)FABRİKA BİNASI: Fabrika binasının içinde idari bina mevcuttur. Binanın kapalı alanı 6.200,00m2.dir.Bloklar halinde olup kuzeyden 2 blok daha düşük , güneyde kalan diğer bloklar daha yüksek vaziyettedir. Zeminde bloklar arasında geçit mevcuttur. Blokların ana duvarları karkas, üzeri çelik çatılı, ve çatı üzeri oluklu levha kaplıdır. Çatıya yakın kısımda havalandırma pencereleri mevcuttur. Doğu kısmındaki blokların pencereleri alüminyum, diğer blokların pencereleri sert pvc esaslıdır. Blokların zemini komple saha betonu ile kaplıdır.Bina, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre II. Sınıf C Grubu yapıya girmekte olup yapının birim maliyet değeri 2019 yılı için 710,00TL/m² dir. Fakat betonarme binanın, 02.12.1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre ve ayrıca binanın yıpranmış olmasına göre aşınma payı % 25 oranı da göz önüne alınacaktır. 6.200,00 m²X 710,00TL/m²X%75=3.301.500,00 TL.dir.

2)İDARİ BİNA: Fabrika Binasının iç kısmında, 9mx 21m. ebatlarında idari bina bulunmaktadır. İdari binanın doğu ve kuzey kısmında 3m.genişliğinde geçiş koridoru mevcuttur. Koridor ile beraber idari binanın alanı 288,00m2.dir. Koridorun ve idari binanın üzeri plastik lambri kaplıdır. Koridorun zemini granit mermer ile idari binanın zemini ise parke ile kaplıdır. Kısmen yıkılmış olan idari bina oldukça bakımsızdır. İdari bina, fabrika binasının içinde olduğu için ayrıca değerlendirme yapılmayacaktır.

3) Fabrika binası içindeki personel binası: Fabrika binası içinde tek katlı, 5,50m x 12,00m ebatlatında personel binası mevcuttur. Personel ünitesinin zemini, seramik kaplı, açık olan batı ve güney cephesi, sert pvc esaslı malzemeden imal edilmiştir. Üzeri sert pvc lambri kaplıdır. Personel binası, fabrika binasının içinde olduğu için ayrıca değerlendirme yapılmayacaktır.

4) Çevre Duvarı: Fabrika Binasının bulunduğu alanın meyilli olmasından dolayı binanın batı cephesinden ortalama 6m.yüksekliğinde ve kuzey cephesinde kademelerhalinde ortalama 2,50m.yüksekliğinde taş duvar mevcuttur. Taş duvarın toplam alanı 1500m2.dir.

Bahçe duvarı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre I. Sınıf A Grubu yapıya girmekte olup yapının birim maliyet değeri 2019 yılı için 185,00TL/m² dir.1.500,00 m²X 185,00TL/m²= 277.500,00 TL.dir.

5)Bakım Atölyesi: Fabrikanın güneybatı kısmında, tek katlı 145,00m2.lik bir alana sahiptir. İçi dışı sıvalı, üzeri çelik çatılı ve oluklu saç kaplıdır. Pencereleri sert pvc esaslı olup zemini beton kaplıdır.Bina, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre II. Sınıf B Grubu yapıya girmekte olup yapının birim maliyet değeri 2019 yılı için 590,00TL/m² dir. Fakat betonarme binanın, 02.12.1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre ve ayrıca binanın yıpranmış olmasına göre aşınma payı % 25 oranı da göz önüne alınacaktır. 145,00 m²X 590,00TL/m²X%75=64.162,50 TL

6)Giriş Bekçi Kulübesi: Fabrika binasının giriş kısmında, tek katlı 50,00m2.lik bir alana sahip bekçi kulübesi mevcuttur. Binanın güneye bakan cephesinin alt kısmı ile üst çevresi çelik alaşımlı alüminyum panel olup güney kısmı cam paneldir. Binanın duvarları sıvalı ve boyalıdır. Zemini seramik ile kaplıdır. Pencereleri sert pvc esaslıdır. Bina, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III. Sınıf A Grubu yapıya girmekte olup yapının birim maliyet değeri 2019 yılı için 980,00TL/m² dir. Fakat betonarme binanın, 02.12.1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre ve ayrıca binanın yıpranmış olmasına göre aşınma payı % 25 oranı da göz önüne alınacaktır.50,00 m²X 980,00TL/m²X%75=36.750,00TL.dir.

7) Saha Betonu: Parselin fabrika binası haricinde kalan doğu giriş araç park alanı, güney kısmının bahçe olarak ayrılan bölümün haricinde kalan kısmı ve kuzey kısmında yaklaşık 15.00,00m2.hasır çelikli saha betonu mevcuttur. Yerinde yapılan incelemede benzer imalata ait 25 cm. kalınlığında saha betonu dökülmesi işi, Devlet Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları birim fiyatlarında 16.036/3 pozu ile belirtilmiş ve bu poza ait 2019 yılı birim fiyatının 96,48 TL/m2 (kalıp dahil) dir.Yapılan saha betonu imalatının; 15.000,00 m2 x 96,48 TL/m2 = 1.447.200,00TL.dir.

İnşai Muhdesatların Toplamı=3.301.500,00 TL. (fabrika binası)+ 277.500,00 TL. (çevre duvarı)+ 64.162,50 TL(bakım atölyesi)+ 36.750,00TL(bekçi kulübesi)+ 1.447.200,00TL.(Saha betonu) =5.127.112,50TL.dir.

Taşınmaz bina içerisinde yer alan makinaların büyük bir bölümü sökülü vaziyettedir. Geriye bırakılmış makineler, ekipmanlar tarafımızdan tespit edilmiş, maddi değerleri Mersin ili serbest piyasa rayiç bedelleri alınarak rayiç bedelleri düşülerek, yada hurda değer kabul edilerek değerlendirmeye alınmıştır.

Bina dışında yer alan chiller soğutma gurubu atıl halde, kullanılamaz, etiket bilgileri bulunmamakla birlikte Uzman Isıtma Soğutma Klima tarafından tesis edilmiş olup tarafımızdan hurda olarak değerlendirilmiştir. Mali değeri 2.000,00 TL’dir.Bina dışında yer alan tek pompalı, kapalı genleşme kaplı hidrofor ve tesisatı kullanılmaz vaziyettedir. Bakımları yapıldığında çalıştırılabilinir. Rayiç fiyatı 1.000,00 TL’dir.Fabrika içerisinde üç adet bez hortumlu, kötü vaziyette yangın dolabı yer almaktadır. Ayrıca bir adet 6 kg ABC kuru toz yangın söndürme tüpü yerde durağan vaziyettedir. Galvaniz yangın hattıyla birlikte yangın tesisatı rayiç fiyatı 750,00 TL’dir.

Bina içerisinde 8 adet bez çadır silo yer almaktadır. Her biri ellişer ton plastik granür depolamak için üretilmiştir. Alt kısımları sacdan imal edilmiş, üzerinde plastik gözetleme pencereleri yer almaktadır.Üzerinde hammadde yükleme, boşaltma galvaniz boruları yer almaktadır. Her birinin rayiç fiyatı 15.000,00 TL olmak üzere toplamda 120.000,00 TL değerindedir. Toplam mekanik tesisat bedeli 123.750,00 TL dir.

1- Zemin Değeri:

Taşınmazın bulunduğu alanlara yakın ve benzer konumda olan arazilerin değeri ile ilgili araştırmalar yapılmış olup, yerleşim yeri mevkii ve şartlarına, gerek piyasa rayiç değerleri, emlakçı ve mülk sahibi ile yöredeki emsal araştırması, Belediye emlak beyan değerleri, bilirkişi olarak kendi inceleme ve araştırmalarımız ile çevrede yaptığımız fiyat araştırması sonucunda keşif tarihi itibarı ile taşınmazın çıplak zemin değerinin m² birim değerinin 350,00 TL/ m2 olacağı; buna göre:27.389,00 m² X 350,00 TL/m2 = 9.586.150,00TL dir.

2- İnşai Mudesat Değeri:Kıymet takdirine konu olan parsel üzerindeki inşai muhdesatın değeri; 5.127.112,50TL

3- Mekanik Tesisat Bedeli:123.750,00 TL.

4- Taşınmazın Toplam Parasal Değeri: Toplam Değer: Zemin Değeri + İnşai Muhdesat Değeri+Mekanik Tesisat Bedeli

Toplam Değer: 9.586.150,00TL +5.127.112,50TL+123.750,00 TL

Mersin İli Akdeniz İlçesi Nacarlı Mah.251 Ada,4 Parsel sayılı 27.389,00 m2 lik fabrika binası ve arsası vasıflı olan taşınmazın yer.konrmu,civarda tesbit edilen değerlenmeler ve değeri etkiliyecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönüne alındığında,taşınmazın üzerindeki inşai muhdesat ve mekanik tesisat ile birlikte arsa payı dahil mevcut durum değeri 14.837.012,50 TL .dir.

Yukarıda taşınmazın tapu kaydında ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 97.MADDESİ C BENDİNE İSTİNADEN GAYRİMENKULÜN, İCRA SATIŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR. 03/07/2008 tarihli ve 6414 yevmiyeli Beyanı

Diğer (konusu) : GAYRİMENKULÜN İCRA SATIŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DENUYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR.) Tarih :08/10/2010 sayı 10.07/224-2575 11/10/2010 tarihli ve 12147 yevmiyeli beyanı:

3402 Sayılı Kanun'nun 22.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

4562 Sayılı OSB Yasası 15/3' e göre: 'Değişik fıkra: 2310/2008-5807 S.K./3.m) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşulu ile, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

OSB Uygulama Yönetmeliği m.109/5.fıkraya göre, OSB'deki taşınmazların satılması halinde OSB alacakları öncelikli ödenir: (Yönetmelik m.109/5:OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayri menkullerin icra yolu ile satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacakları öncelikli ödenmesi koşulu ile OSB'nin kuruluş protokolünde ön görülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılır.

Bu nedenle icraen satış yapılması halinde OSB alacağı (3.827.371,01 TL.olup, 15.01.2020 tarihi itibarıyla ,satış tarihi itibrıyla tekrar sorulacaktır) satış peşin parayla yapılmış ise bu bedelden öncelikli tahsili, satış alacağa mahsuben alacaklıya yapılmış ise alacaklıdan söz konusu bedelin sağlanması, OSB alacağı ödenmeden tescil işlemi yapılamayacağı taşınmazın satılması halinde OSB den uygunluk alınacağı şerhi gereği OSB alacağının öncelikle ödenmesi kayıt ve şartı ile satışa izin verildiği ve OSB de kurulamayacak tesislerin yer almasının sağlanmasını, satış yapılması halinde yeni alıcı adına tescil ile birlikte OSB den uygunluk şerhi alınacaktır.

MADDE 101 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;

1) Ham petrol rafinerileri,

2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,

3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,

4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,

5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,

6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,

7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,

8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,

9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.

b) Karma OSB’lerde;

1) Parlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,

2) Petrokimya kompleksleri,

3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç;

tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,

4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,

5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,

6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,

7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,

8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.

(2) OSB; karma OSB’lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.”

Adresi : Nacarlı Köyü, 251 Ada, 4 Parsel Tarsus Organize Sanayi BölgesiAkdeniz / MERSİN

Yüzölçümü : 27.389 m2

İmar Durumu : Yola mesafe 27 m.inşaat cephesi 72 m inşaat derinliği 687 m.İdari bina 3 katlı,fabrika binası tek katlı,saçak seviyesi 7m.

inşaat tarzı prefabrik çelik betonarme

Kıymeti : 14.837.012,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir

1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/137 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/02/2020