25 / 06 / 2022

Arnavutköy'de 40.8 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası!

Arnavutköy'de 40.8 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası!

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Ömerli Mahallesi, 267 ada 5 parselde bulunan fabrika binasını 40 milyon 774 bin 573 TL'ye icradan satıyor...Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Ömerli Mahallesi, 267 ada 5 parselde bulunan fabrika binasını 40 milyon 774 bin 573 TL'ye icradan satışa sundu. Gayrimenkulün satış ihalesi 25 Şubat tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ 2019/21857 TLMT.
 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İİstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 267 Ada, 5 Parsel, ÖMERLİ Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz 267 ada 5 parsel sayıda kayıtlı ve mahallen arnavutköy ilçesi Ömerli mahHatıra sok no:4 adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde mevcut binanın mahallinde yapılan incelemeler ve mimari projesi kapsamında 3 bodrum kat+asma kat+zemin kat+1 normal kat+çatı kattan ibaret betonarme karkas tarzda inşa edilmiş toplam 7 kattan ibaret fabrika binası olduğu mimari proje kapsamında 3.bodrum kat; 1.649,38 m2 alanlı otopark alanı 3.bodrum kata bağlantılı 769,55m2 alanlı asma kat,2.bodrum kat 3.178,66m2 alanlı sığınak ve imalathane,1bodrum kat 3.196,34 m2 alanlı otopark ve imalathane zemin kat 3.196,34m2 alanlı ofis ve imalathane, 1 normal kat3.356,19 m2 alanlı ofis ve imalathane çatı katının 750,00 m2 alanlı yemekhane olarak tesis edildiği toplam :16.096,46 m2 alanlı fabrika binası olduğu, binanın kot farkı nedeniyle rampa ile bodrum katların açık cepheli,-2 bodrum katta kiracı olarak Mapikart üretim tesisleri tarafından kullanıldığı, binanın çevresi bahçe duvarları ve demir doğrama/jiletli tel ile çevrili, bahçe alanına 2 ayrı güvenlik kulübe kontrolü ile girişli, ayrıca jeneratör ve tesisat mahalleri ile açık otopark alanların mevcut olduğu,bina dış cephesi dekoratif ve kompozit kaplamalı,dış cepheden tahliye merpen bağlantıları, 1 adet normal,1 adet yük asansörlü,merkezi alarm sistemli, kamera sistemli, bina içerisinde imalathane ve depo mahallerinde yerler epoksi kaplı,idari bölümlerde laminant parke döşeli, duvarlar sıvalı boyalı, yemekhane ve lavabo mahallerinde sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde,ıslak hacimlerde fayans ve seramik döşeli,fabrika binasının kullanım amacına göre tesis edildiği,oldukça bakımlı halde, yapım kriterleri bakımından çevre ve şehircilik bakanlığı IV-A yapılar sınıfı kapsamında olduğu görülmüktedir. Taşınmazın çevresel özellikleri: etrafı meskun mahal olup sanayi alanında işyerleri ile doludur. bulunduğu yer itibari ile otobüs ve minübüs duraklarına ana ulaşım yollarına yakın mesafededirler. Belediye hizmetlerinden(yol su elektirk, kanal gibi) azami derecede istifade eder durumda olup,t arifi ve aranıp bulunması kolay bir noktadadırlar. Arsa m2 birim değerinin 3.500.-TL/m2 olarak takdir, bina değerinin ise (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının III-B sınıfı) 1.920.-TL/m2 olarak tespit edilmiştir. Arsa Değeri:7.027,42 m2x3.500 TL/m2=24.595.970.-TL
Bina Değeri:16.096,46 m2x1.920 TL/m2x0,90(1-0,10 yıpranma)=27.814.683.-TL
Taşınmazın Toplam Değeri:52.410.653.-TLx546721/702742 Hisse)=40.774.573.-TLBorçlu şirket hissesine isabet eden.
Adresi : Ömerli Mahallesi, Ömerli Caddesi, Hatıra Sokak, No:4, 267 Ada, 5 Parsel, Arnavutköy /İstanbul
Yüzölçümü : 7.027,42 m2
Hisse/Pay-Payda : 546721/702742
İmar Durumu : Emsal :1,50-H Serbest 3 kat sanayi alanında kalmaktadır..Ayrıntılı bilgidosyasında.
Kıymeti : 40.774.573,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :1- Farklı Yatırım A.Ş.lehine 14.11.2018 tarihli 10 yıl ve Bedaş lehine 2008 tarihli kira şerhi vardır
2- İst. Ticaret Sicil Memurluğunun ".2014 tarihli, .......Eraysan Ltd.Şti ...ayni sermaye olarak kabul edilmiştir..." şerhi vardır Ayrıntılı bilgi dosyasında.
1. Satış Günü : 25/02/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 25/03/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Küçükköy, Yeni Mah. 542 Sk.No:1 Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu, Gaziosmanpaşa/İstanbul

Arnavutköy de 40.8 milyon TL ye icradan satılık fabrika binası!

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.Alacaklının banka olması ve satışı yapılan taşınmazın borçlu veya kefile ait olması halinde banka KDV den muaf tutulacaktır. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/21857 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.