Arnavutköy'de 46.6 milyon TL'ye icradan satılık 2 tarla!

Arnavutköy'de 46.6 milyon TL'ye icradan satılık 2 tarla!


T.C. Gaziosmanpaşa Satış Memurluğu, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan 2 tarlayı 46 milyon 655 bin 890 TL'ye icradan satıyor...


T.C. Gaziosmanpaşa Satış Memurluğu tarafından, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan 2 tarla 46 milyon 655 bin 890 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 19 Ocak 2022 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

İlan metni:

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 110 Ada, 7 Parsel, DURSUNKÖY Mahalle/Köy, Arnavutköy İlçesi Dursunköy Mahallesinde bulunan 110 ada 7 parsel sayılı 37.607,71 m2 miktarındaki tarla idari olarak da Dursunköy İdari sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazlara ulaşım Dursunköy merkezinden, Dursunköy-Yassıören yolu üzerinden sağlanmaktadır. Dursunköy merkezinden, Dursunköy Yassıören yolu üzerinden devamla gidilirken yaklaşık 1.300 metre ilerledikten sonra sola dönülerek yokuş yukarı sadece traktörlerin gidebileceği toprak yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmazlar mevcut durumda ayçiçeği ziraatı yapılan ve ayçiçeklerin hasat edildiği tarım arazisi olarak görünmektedir, Etrafında meskun mahal bulunmamaktadır. Çevresinde bulunan arazilerde de tarım yapıldığı görülmektedir. Hiçbir belediye hizmetinden, elektrik, su, yol vs alt yapı hizmetlerinden istifadeleri bulunmamaktadır. Parselde hafif eğimli topoğrafik yapıdadır.
Yüzölçümü : 37.607,71 m²
İmar Durumu : Parsel İstanbul İli Avrupa yakası, rezerv yapı yapı alanı içinde kalmaktadır. Rezerv Yapı Alanı ilan edilen alanda her türlü etüt, harita , her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları, parselasyon planları ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ayiçinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek görev ve yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır. Dursunköy110 ada 7 parsel; Çevre ve Şehircilik Bakanlığıhca yapılan 25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli Yenişehir(Avrupa Yakası) Rezerv yapı alanı (Kanal İstanbul projesi) 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında, kısmen kaks: 0,50 Yençok:Z+4 kat ticaret+konut alanında, kısmen demiryolları kenarı koruma kuşağı alanında, kısmen park alanında, kısmen yol alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 20.120.125,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/01/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 16/02/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası (İcra-Hukuk) Mezat Salonu- Yeni Mahalle, 542. Sokak, NO:1 Küçükköy/Gaziosmanpaşa/İstanbul

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 110 Ada, 12 Parsel, DURSUNKÖY Mahalle/Köy,Arnavutköy İlçesi Dursunköy Mahallesinde bulunan110 ada 12 parsel sayılı 49.599,56 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmazlar, idari olarak da Dursunköy İdari sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazlara ulaşım Dursunköy merkezinden, Dursunköy-Yassıören yolu üzerinden sağlanmaktadır. Dursunköy merkezinden, Dursunköy Yassıören yolu üzerinden devamla gidilirken yaklaşık 1.300 metre ilerledikten sonra sola dönülerek yokuş yukarı sadece traktörlerin gidebileceği toprak yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmazlar mevcut durumda ayçiçeği ziraatı yapılan ve ayçiçeklerin hasat edildiği tarım arazisi olarak görünmektedir, Etrafında meskun mahal bulunmamaktadır. Çevresinde bulunan arazilerde de tarım yapıldığı görülmektedir. Hiçbir belediye hizmetinden, elektrik, su, yol vs alt yapı hizmetlerinden istifadeleri bulunmamaktadır. Parsel hafif eğimli topoğrafik yapıdadır.
Yüzölçümü : 49.599,56 m²
İmar Durumu : Parsel İstanbul İli Avrupa yakası, rezerv yapı yapı alanı içinde kalmaktadır. Rezerv Yapı Alanı ilan edilen alanda her türlü etüt, harita , her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları, parselasyon planları ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ayiçinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek görev ve yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır. Dursunköy110 ada 12 parsel; Çevre ve Şehircilik Bakanlığıhca yapılan 25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli Yenişehir(Avrupa Yakası) Rezerv yapı alanı (Kanal İstanbul projesi) 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında, kısmen kaks: 0,50 Yençok:Z+4 kat ticaret+konut alanında, kısmen kaks: 0,50 Yençok:Z+3 kat konut alanında, kısmen kültürel tesis alanında, kısmen özel eğitim alanında, kısmen yol alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 26.535.765,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/01/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/02/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası (İcra-Hukuk) Mezat Salonu- Yeni Mahalle, 542. Sokak, NO:1 Küçükköy/Gaziosmanpaşa/İstanbul

Arnavutköy

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (Teminatın yatıralacağı banka hesabı Vakıfbank Gaziosmanpaşa Şubesi TR44 000 1500 15800 730 175 22 35) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.