08 / 08 / 2022

Balkan Yönetim Danışmanlığı ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Balkan Yönetim Danışmanlığı ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Balkan Yönetim Danışmanlığı ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hakan İmamoğlu tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 23 Mayıs'ta Esenler, Oruç Reis Mahallesi, Koza Plaza'da kuruldu.Balkan Yönetim Danışmanlığı ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hakan İmamoğlu tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 23 Mayıs'ta kuruldu. 


Balkan Yönetim Danışmanlığı ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B-Her türlü inşaat malzemesi almak,satmak,  C- Profesyonel Yönetim: Yurt içinde profesyonel anlamda bina yönetimi, apartman yönetim, site yönetimi ve emlak yönetimi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi,özel ve tüzel kişilerle anlaşmalar  yapılarak bu hizmetlerin yapılması, D- Yönetim Danışmanlığı: Yurt içinde profesyonel anlamda her türlü emlak ve yönetimi ile ilgili konuda danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi,alım satım ve kiralama konusunda aracılık hizmetlerinin verilmesi ,her türlü üçüncü kişilere fizibilite hizmetleri verilmesi,alım satım ve kiralamalarda hukuk hizmeti verilmesi,tüm bu işlerin yerine getirilmesi için özel ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapılması, E- Organizasyon: Konusu ile ilgili tanıtım veya eğitim amaçlı toplantı,seminer ve yemek organizasyonları düzenlemek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,spor salonlarının açılması,işletilmesi ve bu konuda her türlü hizmetin sunulması, F- Sosyal Hizmetler: Her türlü binanın iç ve dış temizliği,yer silme,cam silme,halı yıkama ve temizleme hizmetlerinin yerine getirilmesi,özel ve tüzel kişilerle ev ve işyerlerinin temizliği konusunda anlaşmalar yaparak bu hizmetlerin yapılması, G- Dekorasyon: Ofis,restoran,mağaza,vitrin ve benzeri yerlerin tasarım ve dekorasyon işleri ile ilgili hizmetlerin verilmesi ve danışmanlığının yapılması, H- Her türlü otopark yatırımı ve otopark işletmeciliği, I- Şirkete veya başkalarına ait gayrimenkullar üzerine otopark, konut, otel, rezidans, işyerleri vb. tüm inşaatların yapılması,bunları kat karşılığı yapabileceği gibi taahhüt de edebilmesi, başkalarına yaptırabilmesi, alt ve üst yapı müteahhitliği ve taahhüt işleri,toplu ve ferdi inşaatlar yapılması,yaptığı eserlerin şirket tarafından işletilmesi,yapılan bu inşaatların bakım ve onarımlarının yapılması, J- Araç kiralama hizmeti verilmesi,bu amaçla araç satın alınması,satın alınan araçların gerektiğinde satılması,araçlara şoför temin edilmesi,araçlara yıkama,detaylı iç ve dış temizlik hizmeti verilmesi,otomobil yedek parçası alınıp satılması,bakım ve servis hizmetleri verilmesi, K- Otopark işetmeciliği ve profesyonel yönetim faaliyetleri esnasında reklam ve tanıtım amaçlı ilanlar,broşürler,afişler,bilboardlar,diğer açık hava panoları,sinema,TV ve multivizyon gösterisi için her türlü kapalı ve açık alanlarda reklam hizmetleri yapılması ve/veya yaptırılması, L- Şirket Gayrımenkul yatırımcıları adına proje yapımı, proje geliştirme ve  proje yönetimi yapabilir, bu projeleri işletebilir, kiralayabilir veya satabilir.   Şirket konusunu gerçekleştirmek  amacıyla aşağıdaki  işleride yapabilir A) Şirket amacıyla ilgili olarak alım satım, ithalati ihracat, komisyonculuk, iç ve dış uluslararası mümessillik,  bayilik, distribütörlük, müşavirlik, danışmanlık, pazarlamacılık parakende ve toptancılık işleri yapmak. B) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri temin etmek. C) Şirketin amacına ulaşmak ve işbu amacı teşvik üzere maddi ve mali yatırımlarda bulunmak. D) Şirket amaclarının gerçekleştirilmesi üzere kamu hukuku mevzuatının gereklerini yerine getirmek için her türlü mali, ticari,  idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak kamu ve özel sektör  ihalelerine katılmak. E) Gerek yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı, gerek sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca gerçek ve tüzel kişilerle aynı amaca yönelik şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, aracılık yapmamak kaydıyla aynı amaca uyan özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisap ve tasarrufu. F) Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü depolar,  idare ve hizmet binaları ve buna mümasil tesisleri kurmak, bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşaa etmek, bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferah etmek ve üzerlerinde her aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. G) Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet, ve diğer teminatları almak. H) Şirket işleri için gerekli hava, kara ve deniz taşıtları  iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. İ) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, knowhow,  hakları ve imtiyazları,  model, resim, bröve, ticaret ünvanlarını ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferah etmek ve bunlar üzerinden finans anlaşmaları yapmak. J) Şirketin amaçları ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferah etmek, kiraya vermek, almak, satmak. Gerekirse ilgili makamlardan önceden izin almak kaydıyla gerektiğinden yabancı uzman ve personel istihdam etmek. K) Yukarıda gösterilen konulardan başka ,  ileride şirket için faydalı.