Bankalar yeşil finans yarışı başlattı!

 Bankalar yeşil finans yarışı başlattı! Bankalar yeşil finans yarışı başlattı!

Bankalar Dünya Çevre Günü öncesi doğa dostu yenilebilir enerji ve enerji verimliliğini öne çıkaran yeşil finansman yarışı başlattı. Avrupa kaynaklı fonları kullanan bankalar, kredi vadelerini 15 yıla kadar uzattı. Aylık faizler ise yüzde 1'den başlıyor

Türkiye, çevresel destek anlamında Avrupa bölgesi içinde değerlendiriliyor. Özellikle Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fransız Kalkınma Bankası (AFD) Proparco, JBIC, Alman Sanayileşme Fonu gibi çok sayıda yabancı banka ve fon, Türk bankaları kanalıyla çevreye saygılı enerji üretecek girişimcilere uzun vadeli, düşük faizli kredi sunuyor.


Yenilenebilir enerji konusunda en fazla yabancı kaynak sağlayan kuruluşlardan biri de Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TURSEFF). TUR- SEFF, halen 60 aya varan vadelerde aylık yüzde Herden başlayan faiz oranlarıyla finansman sağlıyor. Halen 5 banka kanalıyla bu finansmanı sağlayan TURSEFF’ten 60 ay vadeyle kredi kullanmak isteyen bir şirket, bugünlerde aylık yüzde 1.16 faiz ödüyor. İşte birçok ticari krediye göre çok daha uygun faizlerle sağlanabilen yenilenebilir enerji kredileri ve şartları.


Fotovoltaik kredi


VakıfBank, EBRD ile yaptığı anlaşma kapsamında yenilenebilir enerji alanında kredi kullandırıyor. Banka, özellikle yurtdışı kaynaklan kullanarak başta fotovoltaik (güneşten enerji üretme) ve rüzgar enerjisi yatırımlarına kredi sağlıyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren, EBRD nin Türkiye’de yenilenebilir enerji sınıfında fotovoltaik üretim yatırımı kredisini ilk kez VakıfBank aracılığıyla

verdiğini vurguluyor:


Bankamız; Dünya Bankası, EBRD- TURSEFF/MIDSEFF programları ve Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı yabana kuruluşların yanı sıra yine bankamız kaynaklı yatırım kredileri aracılığıyla yenilenebilir enerji alanındaki projelere finansman sağlıyor. Hidroelektrik üretim tesis rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi projeleri bu kapsamda kredilendiriyor. 


Demre’nin verdiği bilgiye göre VakıfBank, finanse edilecek enerji projesinin çevreye minimum etki yapmasına önem veriyor. Banka, yenilebilir enerji sınıfındaki yatırımlara genel olarak 1 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli kredi sağlıyor.


Özkaynak şart


TSKB, çok sayıda uluslararası kuruluştan sağladığı uzun vadeli kaynaklarla işletmelere özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliği ve çevre kredileri kullandırıyor. Banka, bu yatırımları Dünya Bankası (IBRD), AYB, AKKB, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Alman Sanayileşme Fonu’ndan (KfW) sağladığı yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre kredileriyle destekliyor. Bir kuruluşun TSKB’den kredi alabilmesi için öncelikle yatırımın belli bir kısmını kendi özkaynak ile karşılaması gerekiyor. Bunun dışında projelerin verimliliği, fizibiliteleri ve kendi yaratacakları nakit akışıyla kredileri geri ödeme güçlerine bakılıyor. TSKB açısından bir diğer öncelik de yatırımın çevreye duyarlı olması.


TSKB Proje Finansmanı ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Bala Yücel, global kriz nedeniyle fonlama maliyetlerinin yükseldiğini, bunun tüm kredi faizlerini yukarı ittiğini hatırlıyor. Yücel’e göre faizlerdeki bu yüksek seviyeler bir süre daha sürecek.


KOBİ'leri destekliyor


TEB, işletmelere “Enerji Veren Kredi” sloganıyla Fransız Kalkınma Ajansı kaynaklı finansman sağlıyor. Banka, söz konusu krediyle 15 milyon TL’den daha düşük ciroya sahip KOBİ'leri hedefliyor. “Enerji Veren Kredi” kapsamındaki “yenilenebilir enerji” başlığı altında, minimum yüzde 12 içverim oranı sağlayan güneş, jeotermal, biyogaz/biyokütle ve 500 kW (kilovvat) kuulu gücün altındaki rüzgar enerjisi projelerinin yatırımı finanse ediliyor. “Enerji verimliliği” başlığı altında ise minimum yüzde 15 enerji tasarrufu sağlayan her tümakine ve ekipman yenileme/modernizasyon yatırımına destek veriliyor. Proje başına maksimum kredi tutarı 5 milyon euro.


Bankanın şart koyduğu özkaynak oranı ise projeden projeye değişiklik gösteriyor. Buna karşılık TEB, yatırımın yüzde 100’üne kadar kredi sağlayabiliyor. Vade de 1 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere 8 yıla kadar uzayabiliyor.


Güneş ve rüzgar öne çıkacak


2005 yılından bu yana işletmelere 2 milyar dolarlık uzun vadeli finansman sağlayan DenizBank, bu kredinin yüzde 40'ını ağırlıklı yenilenebilir enerji olmak üzere enerji sektörüne kullandırdı. DenizBank Toptan Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Derya Kumru, bugüne kadar 25’i aşkın HES ve baraj, dört46 de RES projesini finanse ettiklerini söylüyor. AnCak HES ve RES’lerde alım garantisi fiyatlarının beklentilerin DenizBank altında seyrettiğini söyleyen Kumru, “Güneş ve jeotermal enerji santralleri için güncellenen fiyat tarifeleri, bu tür enerji projelerine yatırımı hızlandırabilir” diyor.


DenizBank, bu kapsamda 2012’de de yine hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş

enerjisi santrali ve biyokütle projelerine finansman sağlamayı planlıyor. Banka ayrıca, yenilenebilir enerji sektörüne özel EBRD, EIB ve JBIC ile işbirliği çerçevesinde uygun projelere MIDSEFF (Midsize Sustainable Energy Financing Facility)

ve TURSEFF kredileri kullandırıyor.


Son olarak “yenilenebilir enerji” ve “enerji verimliliği” yatırımlarında kullanılmak üzere EBRD ve EIB ile işbirliği yapan DenizBank, 150 milyon euroluk uzun vadeli kredi (MIDSEFF) sağladı. Bu kredilerde vadeler 15 yıla kadar uzayabiliyor. Kredi miktarı da proje başına en az 10, en fazla 40 milyon euro oluyor. Yenilenebilir enerji projelerinde ise kurulu güç 5-50 MW (megavat) arasında ve maksimum 50 milyon euro’ya kadar çıkabiliyor.


DenizBank, bunların yanı sıra EBRD, EIB ve JBIC işbirliğiyle 40 milyon dolar tutarında daha küçük çaptaki "yenilenebilir enerji” projeleriyle ilgili uzun vadeli kaynak (TURSEFF) sağlıyor. TURSEFF kredisine konu olabilecek yenilenebilir enerji projelerinde ise maksimum kurulu güç 10 MW ve maksimum kredi tutarı 5 milyon euro olarak belirtiliyor. Banka, yaygın muhabir ağı sayesinde ağırlıklı ithal makine ekipman finansmanı için ECA (ülke kredileri) da kullandırıyor.


İŞ'in gözü güneşte


İş Bankası, yenilenebilir enerji alanında ağırlığı hidroelektrik santral olmak üzere rüzgar, jeotermal ve biyokütleye dayalı projeleri kredilendiriyor. Banka, önümüzdeki yıllarda ise güneş enerjisi kaynaklı üretim projelerine finansman sağlamak için çalışıyor.


İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, çevresel açıdan olumsuz etkiler yaratabileceği düşünülen 15 MW kurulu gücün altındaki hidroelektrik santrallerine finansman sağlamadıklarını söylüyor. Kredilerin vadesi ise projelerin özelliğine göre yatırım aşamasındaki geri ödemesiz dönemlerle birlikte 10 yılı aşabiliyor. İŞ Bankası, enerji yatırımlarına uygun maliyetle uzun vadeli finansman sağlamak amacıyla AYB, EBRD. Proparco gibi çeşitli kalkınma bankaları ve finans kuruluşlarıyla çalışıyor. bu kapsamda temin edilen kaynaklar uygun görülen projelerin finansmanında kullanılıyor.


Para Dergisi