14 / 08 / 2022

Bao Uluslararası Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin merkez nakli yapıldı!


Bao Uluslararası Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin merkez nakli yapıldı. Bao Uluslararası Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin merkez nakli Şişli’de yapıldı. Bao Uluslararası Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin merkez nakli yapıldı. Bao Uluslararası Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin merkez nakli Şişli’de yapıldı.

Bao Uluslararası Gayrimenkul Anonim Şirketi konusu: 
GAYRİMENKUL -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı,yönetimini, pazarlamasını ve danışmanlığını yapmak -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması yönetimi, pazarlamasını ve danışmanlığını yapmak...