Baom Endüstriyel Ürünler Limited Şirketi kuruldu!

Baom Endüstriyel Ürünler Limited Şirketi kuruldu!

Baom Endüstriyel Ürünler Limited Şirketi, Mert Yamaç ve Burak Yamaç ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Çetin Caddesi' nde kuruldu.


Baom Endüstriyel Ürünler Limited Şirketi, Mert Yamaç ve Burak Yamaç ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Çetin Caddesi'nde kuruldu.


Baom Endüstriyel Ürünler Limited Şirketi iş merkezi, Şirket, beyaz eşya, otomotiv, mobilya, plastik, kauçuk, demir-çelik, inşaat, makine, hırdavat, tekstil, tarım sektörlerinin de içinde bulunduğu tüm sanayi kollarına yönelik;   ·Her türlü maden ve hammadde kullanılarak imal edilen madeni eşyanın ayrıca bunları oluşturan her türlü kalıp, mamul madde, yarı mamul madde ile yedek parça, alet ve malzemenin, · Her türlü sanayi ve iş makinelerini cihazlarının ayrıca bunlara ait yedek parçaları, teçhizat, ekipman ve tedarik ürünlerinin, ·         Her türlü demir-çelik ürünlerin ayrıca sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, pik döküm, galvaniz sac, inox, alüminyum, çinko, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, dikişli-çelik çekme boru kullanarak üretilen mamul, yedek parça, teçhizat, ekipman ve tedarik ürünlerinin, ·Her türlü lastik, kauçuk, poliüretan, toz, granül veya levha plastik kullanarak üretilen mamul, yedek parça, teçhizat, ekipman ve tedarik ürünlerinin, ·Her türlü nakil vasıtası ve iş makinesinin ayrıca bunlara ait mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamının ve diğer tüm işlevli aksesuarlarının, yedek parça, ekipman ve tedarik ürünlerinin, ·Her türlü mobilyanın ve imalatı için gerekli olan her türlü mamul, yedek parça, teçhizat, ekipman ve tedarik ürünlerinin, ·Her türlü beyaz eşya, ev eşyası ve elektronik eşyanın ayrıca bunlara ait mekanik, elektrik ve elektronik aksamlarının ve diğer tüm işlevli aksesuarlarının, yedek parça, ekipman ve tedarik ürünlerinin, ·İnşaat sektörü için gerekli olan her türlü mamul, yedek parça, teçhizat, ekipman ve tedarik ürünlerinin, ·Bilişim ve bilgisayar pazarına yönelik; internet, web, yazılım tabanlı tüm hizmetleri, faaliyetleri, projeleri PC ve mobil alanlarda yapabilir, yürütebilir. Bilgisayarları, bunların sistemlerini, donanımları, yedek parça, ekipman ve tedarik ürünlerinin,üretimini, alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını transit, dahili ve elektronik ticaretini yapmak için kurulmuş olup, amacını gerçekleştirmek için gereken faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi üretim faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; üretimi kendi markaları veya başkalarına ait markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları ad ve hesabına yapabilir. Şirket bu amaçla, yurtiçinde ve dışında, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a) Acentalık, komisyonculuk, mümessillik ve bayilikler alabilir veya başkalarına bu faaliyetlerde bulunma yetkisi verebilir. b)Pazarlama, taşıma, taahhüt, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir; eleman yetiştirici eğitim faaliyetlerinde bulunabilir; bilgisayar sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek başına veya ortaklaşa yapabilir. c)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere ayni veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı ayni haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir. d)      Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uymak kaydıyla yurtiçi ve dışında tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir. e)Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, bu amaçla kurulmuş şirketlere, ticari bankalara, finansal kiralama, tüketici kredisi ve faktoring şirketlerine iştirak amacıyla bunların paylarını satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.


Baom Endüstriyel Ürünler Limited Şirketi adresi: Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Çetin Caddesi, Kızkalesi Sokak, No:1/A Daire:25