Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi kafeteryası aylık 3 bin TL'ye kiraya verilecek!

 Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi kafeteryası aylık 3 bin TL'ye kiraya verilecek! Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi kafeteryası aylık 3 bin TL'ye kiraya verilecek!

Caferağa Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezine ait olan kafeterya aylık 3 bin 600 TL'ye kiraya verilecek. İhale 3 Temmuz Salı günü saat 14:00'de yapılacak

İlan şöyle;


İLAN

NO: 45/1


Caferağa Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi içindeki Kafeterya 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre açık artırma suretiyle 3 yıllığına 03.07.2012 Salı günü saat 14.00ya ihale yoluyla kiraya verilecektir.


İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 03.07.2012 tarihinden bir gün öncesi 02.07.2012 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır. 


İŞİN TÜRÜ: Kafeterya

AYLIK MUH.BED: 3.600,00TL

GEÇİCİ TEMİNAT: 3.888,00TL

ŞARTNAME BEDELİ: 550,00TL

İHALE GÜN VE SAATİ 03.07.2012 Saat 14.00'da


İSTENİLEN BELGELER 


ŞAHISLAR:


a)Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtardan veya Noter Tasdikli)

b)İkametgah Senedi (Muhtardan) i c) ihale dosyası alındı makbuzu

d)Geçici Teminat Makbuzu

e)Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü 


ŞİRKETLER:


a)Şirket Yetkilisi Olduğuna dair Yetki belgesi ve imza sirküsü

b)Ticaret ve Sanayi Odasından 2010 yılı içerisinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve ihale ilan süresinde alınmış faaliyet belgesi

c)ihale dosyası alındı rpakbuzu

d)Geçici Teminat Makbuzu

e)Şirketin vekaleten temsil edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza sirküleri


Basın N:36947İlan için tıklayın