12 / 08 / 2022

Bartın'da termik santral için çevre düzeni planları değişti!

Bartın'da termik santral için çevre düzeni planları değişti!

Bartın'ın tarihi ve turistik, ilçesi Amasrada kurulması planlanan termik santral ve ek projelerinin gerçekleştirilmesi için değişiklik yapıldı.Amasra'da Gömü ve Tarlaağzı köyleri sınırındaki Çapak Koyu'nda yapılması planlanan 1320 megavat gücündeki termik santral, kalker ocağı ve kül depolama sahası ile liman projeleri için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı ardından, çevre düzeni planlarında da değişiklikler yapıldı. Çevre düzeni değişikliği kararları Çevre ve Şehircilik İlk Müdürlüğü internet sitesinde yayınlandı. Kararda, şöyle denildi: "Bartın Amasra İlçesi, Çapak Koyu mevkiinde Hema Elektrik Liretim A.Ş. tarafından Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası' projesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapılması talep edilmiş, projeye ilişkin ÇED Olumlu' kararı genel müdürlüğümüze gönderilmiştir. 

Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım)' projesine ilişkin alınan 'ÇED Olumlu' kararı genel müdürlüğümüze iletilmiş olup anılan faaliyet sahasının planda gösterilmesi hususu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda talebe istinaden alınan ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ve Bakanlar Kurulu kararı da göz önünde bulundurularak söz konusu çevre düzeni planında 'Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası', 'Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım)' ve Filyos Endüstri Bölgesi amaçl değişiklik yapılmıştır." AA