Başakşehir 3.Cadde AVM 2019 değerleme raporu!

Başakşehir 3.Cadde AVM 2019 değerleme raporu!Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde yer alan Başakşehir 3.Cadde AVM'deki gayrimenkullerle ilişkin hazırlanan 2019 yıl sonu değerleme raporu yayınladı...


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket portföyünde yer alan İstanbul Bahçeşehir 3. Cadde AVM yıl sonu değerleme raporu hakkında açıklama yaptı.

Deniz GYO'nun portföyünde yer alan "İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Başakşehir 2.Kısım 3.Cadde AVM"deki gayrimenkullerle ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yıl sonu değerleme raporu yayınlandı.

Deniz GYO KAP açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptığı inceleme sonucunda;

Şirketimiz portföyünde yer alan '' İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Başakşehir 2.Kısım 3.Cadde AVM"deki " gayrimenkullerle ilgili olarak Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan ve  26.12.2019 tarihinde KAP'ta ilan edilen 2019 yılsonu değerleme raporu, Kurul tarafından değerleme şirketine hitaben iletilen 05.03.2020 tarih ve 12233903-340.99-E.2597 sayılı yazı ile revize edilmesi talep edilmiştir.

Kurul talebine istinaden, Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 09.03.2020 tarihli değerleme raporunun revize edilmiş hali ekte yer almaktadır.

Revize raporlarda gayrimenkullerin ekspertiz değerlerine ilişkin herhangi bir değer değişimi olmayıp, revizeler Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından ilgili mevzuata uyum çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Dosya için: tıklayın