Başakşehir İstanbul Evleri'nde icradan 280 bin TL'ye satılık konut!

 Başakşehir İstanbul Evleri'nde icradan 280 bin TL'ye satılık konut! Başakşehir İstanbul Evleri'nde icradan 280 bin TL'ye satılık konut!

Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul Evleri'nde bulunan konutu 280 bin TL'ye satacak. Satış, 4 Eylül Salı günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacak

İlan şöyle;T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI


Dosya No: 2010/7010  Tal.


Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve satılmasına karar verilen taşınmazın tapu kaydı,adedi, evsafı, özellikleri ile hali hazır durumu ve kıymeti:


TAPU KAYDI:  İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-1 Mah., Karaahmetli mevkii, 1296 ada,, 2 parselde kayıtlı A1 Blok, 6. kat, (28) bağımsız bölüm No’lu mesken vasıflı taşınmazın tamamı.

Taşınmazın tapu kaydı üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine yıllığı 1-TL’den 21/06/2007 tarih  8415 yevmi ile konulmuş bulunan kira şerhi ve 17.07.2007 tarih 9549 yevmiye sayısı ile “1300 ada 2 parselde D5 Blok 1 No’lu yönetim binası bu b.bölümün ortak kullanım alanıdır” beyanı, eklenti bilgilerinde “28 No’lu depo” kayıtlıdır. 


İMAR DURUMU: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün imar durumu yazısına göre; söz konusu parsel, 1/1000 ölçekli, “16.04.2005 onay tarihli İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Plan Tadilatı” kapsamında konut alanında kalmakta olup, E: 1.40, H:Serbest olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.


ÖZELLİKLERİ VE HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi 4. Etap, İstanbul Evleri, Al Blok, No:32 D:28 adresinde mevcut, tapunun 1296 ada, 2 parsel sayılı arsa üzerinde birçok asansörlü B.A.K yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan yapı A1 Blokta, 6. Kat 28 No’lu meskendir. Mesken: 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, WC ve balkonlardan müteşekkil olup, salon ve oda taban alanları 1. sınıf parke, ara ıslak alanları (hol, antre, balkon, mutfak) gibi yerlerin taban alanları 1. sınıf seramik, iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, mutfak dolapları mobilya, tezgâhı granit, duvarları renkli fayans, spot ışıklı, banyosu klozet lavabolu, duşa kabinli, duvarları renkli fayans, mesken saten boyalı, kartonpiyerli, elektrik, suyu mevcut, doğalgaz kombili, kapalı-açık otoparklı, bahçe tanzimli peyzajlı, güvenlikli, çok iyi bir mesken olduğu, tahmini olarak 120 m2 alanlı olduğu görülmüştür.


TAKDİR OLUNAN KIYMETİ:  Bulunduğu mevkii, iman, yüzölçümü,halihazır durumu, emsal alım ve satım rayiçleri, ulaşımı, iş merkezlerine, meskûn yerlere, alışveriş merkezlerine yakınlığı, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, yıpranma payı, olduğu gibi kullanılması halinde getirebileceği geliri, değerine tesir eden tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da göz önüne alınarak borçluya ait mezkur taşınmaza (280.000,00-TL) değer takdir edilmiştir. Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacaktır.


SATIŞ ŞARTLARI:


1. Satış 04.09.2012 günü saat 14.00-14.10 arasında Küçükçekmece 3. İcra Dairesi’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamın ve satış giderlerinin geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalma şartı ile 14.09.2012 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır Bu arttırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazım.  Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.


2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si  nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere  mehil verilebilir. KDV, damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve masrafları, tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.  Tellaliye harcı  ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3.İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz İzimdeki koklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairelerimize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkçapaylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale  farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,  varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5.Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir .


6.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/7010 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları, İİK. 127. maddesi uyarınca işbu ilanın tebligat  yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı (adresi tapuda kayıtlı olmayan alakadarlar için ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı gazetedeki satış ilanının tebligat yerine kaim olacağı) ilan olunur. 

 07/06/2012 (tc. If. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 

Yönetmelik Örnek No :27


İlan için tıklayın