Başakşehir Şahintepe 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı askıya çıktı!    

Başakşehir Şahintepe 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı askıya çıktı!     Başakşehir Şahintepe 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı askıya çıktı!    

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Şahintepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın  (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 04.03.2020 tarihli ve 58360 sayılı yazısı ve ekleri ile İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Şahintepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı  ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanan NİP-34630315 plan işlem numaralı   -4- paftalık 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-34728034 plan işlem  numaralı -14- paftalık  1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının  04.03.2020 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 09.03.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde (istanbul.csb.gov.tr)  askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın