19 / 08 / 2022

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi 1359 Ada 9 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 12 Kasım 2021 tarihli ve 2196498 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi Bakanlık Oluru ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen  1359 ada 9 parsele ilişkin hazırlanan UİP-34974405  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca 12 Kasım 2021 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın