Başakşehir'de 9.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Başakşehir'de 9.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!T.C. Küçükçekmece 3. Satış Memurluğu, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi İkitelli -2 Mahallesi, 811 ada 2 parselde yer alan arsayı 9 milyon 720 bin TL'ye satıyor...


T.C. Küçükçekmece 3. Satış Memurluğu tarafından, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi İkitelli -2 Mahallesi, 811 ada 2 parselde yer alan arsa 9 milyon 720 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 3 Mart tarihinde saat 14:50'de gerçekleştirilecek. 

İlan metni: 

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/5 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli -2 Mahallesi, 811 ada 2 parsel sayılı 2.430,20 m2 alanlı arsanın tamamıdır. Bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Validebağ Sok. no:3 adresinde mevcut tapunun 811 ada 2 parsel sayılı 2.430,20 m2 alanlı arsa üzerinde keşif günü mahallinde yapılan incelemelerde taşınmazın çevresinde çok sayıda boş arsa bulunmakta olup yapılaşmanın devam ettiği komşu parsellerde yukarıdaki resimde görüldüğü gibi yüksek katlı toplu konut tarzında inşaatların mevcut olduğu ve bu gibi inşaatların hale devam ettiği taşınmazların her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduğu,
• 811 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz Mecidiye Caddesi ve Validebağ Sokak Cepheli olup herhangi bir yapılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir.
Taşınmaz imarlı ve iyi bir konumda olduğu mahallinde yapılan incelemelerde görülmüştür
Adresi : Başakşehir Mahallesi, Validebağ Sok. No:3Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.430,20 m2
İmar Durumu : Söz konusu parseller bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli ‘’07.06.2007 onay tarihli İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planı’’ kapsamında;
811 ada 2 parsel: Konut Alanında kalmakta olup, E:0.75, H: Serbest olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.
Kıymeti : 9.720.800,00 TL - KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 03/03/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 30/03/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Başakşehir

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.