23 / 05 / 2022

Başakşehir'de 10.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Başakşehir'de 10.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Küçükçekmece 3. Satış Memurluğu, İstanbul ili, Başşakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1338 ada 12 parselde yer alan arsayı 10 milyon 487 bin 225 TL'ye satıyor.T.C. Küçükçekmece 3. Satış Memurluğu tarafından, İstanbul ili, Başşakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1338 ada 12 parselde yer alan arsa 10 milyon 487 bin 225 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 11 Ağustos tarihinde saat 14:00'de yapılacak.

İlan metni:

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı ve Özellikleri : İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli -2 mahallesi 1338 ada 12parsel sayılı2.996.35 m2 alanlı arsanın tamamıdır. Bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi 1338 ada 12 parsel sayılı 2.996,35m2 alanlı Arsa nitelikli taşınmaz, Ziya Gökalp Mah. G.1012 Caddesine cepheli, Hasbahçe Sokak ve 2729 Sokaklar parsel içerisinden geçmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde yeni yapılan inşaatların olduğu tespit edilmiştir.Ayrıcasöz konusu arsa üzerine çapıuygulandığında arsanınçapına veyerineuygunolduğu görülmüştür.
Adresi : Ziya Gökalp Mah. G.1012 Caddesine Cepheli, Hasbahçe Sokak Ve 2729 Sokaklar Parsel İçerisinden Geçmektedir Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.996,35 m2
İmar Durumu : Başakşehir İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi, İkitelli-2 Mevkii, 1338 ada 12 parsel sayılı söz konusu parselin de içinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli ‘’16.01.2017 t.t’li İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Ayazma Bölgesi Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planı ’’ Toplu Konut İradesi Bakanlığı’na onaylamış olup, 13.03.2017 tarihinde 1 (bir) ay süre ile Başakşehir Belediye Binasında askıya çıkarılmış ve söz konusu plana askı süresi içinde 2 (iki) adet itiraz olduğu 17/04/2017 tarih ve R:1542483-E.270 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğümüzün yazısı ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir. 16.01.2017 t.t.’li 1/5000-1/1000 ölçekli İkitelli Ayazma Bölgesi Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere Toplu Konut İdaresi Bakanlığı’na gönderilmiş olup, imar durumu bilgisi verilmemektedir. İmar Planı ve İmar Uygulamalarında yapılacak çalışmalar hakkında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan bilgi alınabilir olduğu dosyasında bulunan imar durumundan anlaşılmıştır.
Kıymeti : 10.487.225,00 TL- KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şuf'a Hakkı : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 03/04/2006-1534 YEV.
Diğer : 775 Sayılı Kanuna göre gecekondu önelme bölgesi içerisinde kalmaktadır. 15/10/2009- 11351 Yev.
1. Satış Günü : 11/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 09/09/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Başakşehir de 10.5 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.