Eskişehir'de 12.5 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

Eskişehir'de 12.5 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri! Eskişehir'de 12.5 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

Eskişehir 6. İcra Dairesi Müdürlüğü, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi, 3903 ada 1 parselde kayıtlı binada A blok 2. kat 15 nolu bağımsız bölümü 12 milyon 500 bin TL'ye icradan satıyor...Eskişehir 6. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi, 3903 ada 1 parselde kayıtlı binada A blok 2. Kat 15 nolu bağımsız bölüm 12 milyon 500 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 20 Kasım 2019 tarihin de saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ
2018/9781 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa taşınmaz Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hoşnudiye Mahallesi, 734. 769. Ve 760. sokaklar arasındaki parsel üzerinde bulunan binada A Blok, 2. Kat 15 nolu işyeri olup; tapunun Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi, 3903 ada 1 parselde kayıtlı binada A blok 2. Kat 15 nolu bağımsız bölümdür. Parsel alanı 3.297,3 metrekare, arsa payı 2968/31410 dur. Bağımsız bölümün tam hissesi Aytemiz Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlıdır. Satış konusu bağımsız bölümün keşif anında inşaat faaliyetlerinin henüz tamamlanmadığı, natamam vaziyette ve boş olduğu görülmüştür. Bağımsız bölümün olduğu bina betonarme karkas sistemde ve asansörlü olarak yapılmış olup iki bloktan oluşmaktadır.Satışa konu taşınmazın bulunduğu A blokta işyerleri ve 1+1 daireler bulunmaktadır.
Satışa konu bağımsız bölüm bodrum, zemin, 1 ve 2. kattan oluşmakta olup, katlar arası iniş ve çıkış için işyerine ait asansör bulunmaktadır. İş yeri girişi 734. Sokak üzerinden olup, bağımsız bölümün dış cephe kaplaması ve pencere doğramaları yapılmıştır. Bodrum katta bulunan alanın bir kısmının alçıpan plakalar ile bölünerek depo olarak kullanıldığı görülmüştür. Bodrum katın bir kısmında taban kaplaması seramik, kalan kısımlar ise vakumlu betondur. Asma tavan yapılmamıştır. Katlar arası çıkış merpeni demir doğrama yapılmış olup, basamakları ahşap kaplamadır. Zemin kat taban kaplamaları yapılmış olup, duvarlar alçı çekilmiş vaziyettedir. Asma tavan yapılmamıştır. 1. kat taban kaplamaları yapılmış olup, duvarların bir kısmına alçı çekilmiş, bir kısmı sıvalı vaziyettedir. Asma tavan yapılmamıştır. 2.katta ise taban kaplamaları yapılmamış, duvarlar sıvalı vaziyette, asma tavanı yapılmamış olup, bu katta bir kısım alan alçıpan bölmelerle bölünerek mahaller oluşturulmuş ancak alçıpan bölmelerin boya ve kapı imalatları tamamlanmamıştır. Bu katta ayrıca bağımsız bölüme ait teras da bulunmaktadır. Bağımsız bölümün ısıtma sistemi yerden ısıtma olarak projelendirilmiş olup, elektrik, genel ve sıhhi tesisatın henüz tamamlanmadığı görülmüştür. Bağımsız bölümün toplam brüt alanı teras dâhil 2.150,00 metrekaredir. Bağımsız bölüm natamam vaziyette olup mevcut hali ile fiziki gerçekleşmenin yaklaşık %85 olabileceği kanaatine varılmıştır.Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre IV. Sınıf C grubu yapı sınıfındadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar olanında E:3,50 (9 kat-13 kat ) formül uygulamalı ticaret alanına isabet etmektedir.
Taşınmazın şehrin alışveriş ve eğlence cazibe merkezlerinden biri olan İsmet İnönü-1 Caddesine cephesi bulunmakta olup, Anadolu Üniversitesine yaklaşık kuş uçuşu 740 metre, Eskişehir-Bursa kara yoluna yaklaşık kuş uçuşu 320 metre, Vilayet Meydanına yaklaşık kuş uçuşu 2.210 metre mesafededir. Belediye hizmetlerinden tamamen yararlanmaktadır. Gelir düzeyi orta ve ortanın üzerinde olan insanların tercih ettiği bir alanda yer almaktadır.
Adresi : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hoşnudiye Mahallesi, 734. 769. Ve 760. sokaklar arasındaki parsel üzerinde bulunan binada A Blok, 2. Kat 15 nolu işyeri
Yüzölçümü : 3.297,35 m2
Arsa Payı : 2968/31410
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar olanında E:3,50 (9 kat-13 kat ) formül uygulamalı ticaret alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 12.500.000,00 TL ( taşınmazın kıymet taktiri Eskişehir 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 27/09/2019 tarih ve 2019/382 esas ve 2019/682 karar sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.
KDV Oranı : % 8 ( Taşınmazın KDV oranı her ne kadar %18 olsa da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 31/12/2019 tarihine kadar mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranını indirimi ile %8 olup ihalenin 31/12/2019 tarihinden sonra tesliminde yürürlükteki teslim tarihindeki kdv oranında tahakkuk ettirilecek olup ihale alıcılarına ihtar ve tebliğ olunur.)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ve dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : 6 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ( Taşınmazın KDV oranı her ne kadar %18 olsa da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 31/12/2019 tarihine kadar mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranını indirimi ile %8 olup ihalenin 31/12/2019 tarihinden sonra tesliminde yürürlükteki teslim tarihindeki kdv oranında tahakkuk ettirilecek olup ihale alıcılarına ihtar ve tebliğ olunur.) 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9781 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.