Osmaniye'de 16.2 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri, depo ve idari bina!

Osmaniye'de 16.2 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri, depo ve idari bina! Osmaniye'de 16.2 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri, depo ve idari bina!

Osmaniye 2. İcra Dairesi Müdürlüğü, Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Rızaiye Mahallesi, 113 ada 14 parselde yer alan 2 katlı iş yeri, depo ve idari binayı 16 milyon 239 bin 969 TL'ye icradan satıyor...Osmaniye 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Rızaiye Mahallesi, 113 ada 14 parselde yer alan 2 katlı işy eri, depo ve idari bina 16 milyon 239 bin 969 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 18 Mart 2020 tarihinde saat 14:15'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ
2017/9592 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 113 Ada, 14 Parsel, RIZAİYE Mahalle/Köy, BAHÇELİ KARGİR DEPO VE İDARE BİNASI İŞ YERİ VASIFLI Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz 7.180,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde ayrık nizam 3/A yapı sınıfında betonarme yapı tarzında projelendirilmiş ve inşa edilmiş 1 adet iş yeri (Migos T.A.Ş.), 2 adet depo ve 1 adet idari bina konumludur. Parsel üzerinde iş yeri vasıflı taşınmaz; Bodrum kat, zemin kat ve asma kattan oluşmaktadır.
Bodrum katta; Acil kaçış merpeni, sığınak su deposu mekanik oda kuru depo soğuk hava depoları kabin ve kasa odası hacimlerinden oluşmakta ve yaklaşık yaklaşık bürüt 498 m2 kullanım alanına sahiptir.
Zemin katta; İş yeri alanı müşteri girişi mal kabul ve mal kabul girişi merpen holü hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 1478 m2 kullanım alanına sahiptir.Asma kat iş yeri eki olup yaklaşık 70 m2 kullanım alanına sahiptir. İş yeri vasıflı taşınmaz yaklaşık 2046 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin kat zemin kaplaması mermer olup duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Bodrum kat ve asma kat zemin kaplaması seramik olup alçı sıva üzeri boyalıdır.
Parsel üzerinde ayrıca 2 adet depo bulunmakta olup depo alanları yaklaşık bürüt 1100 m2 ve 620 m2 olmak üzere toplam 1720 m2 kullanım alanına sahiptir.
Parselin Kuzey batı cephesinde konumlu tek katlı yaklaşık 50 m2 kullanım alanına sahip idari bina ise 2 adet ofis wc ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır.
Adresi : Rahime Hatun Mah. 9076 Sok. Mm Migros Apt. No: 2 AMerkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 7.180 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Bitişik Nizam 5 Kat İş Alanı (MİA), (TİCK2) Ticaret konut alanı ve Kısmi İmar yolu
Kıymeti : 16.239.969,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kira Şerhi : MİGROS TÜRK T.A.Ş.Lehine 15/03/2007 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 yıl süreli kira şerhi
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : OSMANİYE ADLİYESİ AVUKAT MÜMİN ACAR BARO TOPLANTI SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9592 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.