Basın İlan Kurumu'ndan Tatil Köyü tesisleri açıklaması!

Basın İlan Kurumu'ndan Tatil Köyü tesisleri açıklaması! Basın İlan Kurumu'ndan Tatil Köyü tesisleri açıklaması!

Basın İlan Kurumu (BİK) 1968'de faaliyete geçen Basın İlan Kurumu Tatil Köyü tesisleri ile ilgili bir açıklama yaptı.Basın İlan Kurumu (BİK), son zamanlarda kurum ve çalışanları hakkında bazı internet sitelerinde asılsız ve gerçeklerden uzak çarpıtma haberlerin yer aldığını belirterek, "Öncelikle belirtilmelidir ki tamamıyla yanlış ve yanlı bilgilere dayalı bu haberler, daha önce de marjinal sol internet sitelerinde ve sosyal medyada yer almıştır. Kurumu ve çalışanlarını yıpratma amaçlı hakaretlerle dolu bu iftiralara karşı başlatılan hukuki süreç devam etmektedir." açıklamasını yaptı. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, BİK açıklamasında, bu asılsız haberlere konu iddiaların, 2016'da Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından kapsamlı şekilde incelendiği, ileri sürülen iddiaların doğru olmadığının rapor edildiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Basın İlan Kurumunun esas işlevi ve görevi, resmi ilanların görev alanındaki gazetelerde (süreli yayın) 195 sayılı kuruluş Kanununun ilgili madde hükümleri uyarınca Basın, Hükümet ve Tarafsızlar olmak üzere 36 üyeden oluşan kurum genel kurulunun, belirlediği esas ve usuller dairesinde yayınlatılmasına aracılık etmektir. Kurumun resmi ilan dağıtımına dair tüm iş ve işlemleri adil, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup, aylık olarak düzenlenen resmi ilan kontenjan ve dağıtım tabloları elektronik ortamda aynı yayın yerindeki tüm gazetelerle paylaşılmaktadır. Resmi ilanların dağıtımıyla alakalı olarak yakın geçmişte gerek adli gerekse idari makamlarca çeşitli vesilelerle yapılan muhtelif soruşturmalarda, mezkur iddialar incelemeye tabi tutulmuş ve kurum yetkilileri hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. Basın İlan Kurumu yönetimince, 17-25 Aralık sürecinden sonra vakitlice girişimde bulunarak, terör örgütleriyle irtibatı olduğu düşünülen bazı genel müdürlük ve şube personeline önce idari tedbirler uygulanmış, bilahare kurumla ilişiğinin kesilmesi kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise çıkarılan 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili madde hükümleri dairesinde FETÖ/PDY ile ilgili yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu kanaatine varılan kurum personelinin tamamının görevlerine kurumun yönetim kurulu kararıyla son verilerek, kurumla ilişiklerinin kesildiği belirtildi.

Kurum personelinin, söz konusu edilen FETÖ/PDY terör örgütüne mensup kişi ile birlikte fotoğrafının, 12 Haziran 2011' tarihinde milletvekili seçimleri arefesinde ilgili kişinin bir arkadaşı ile birlikte kurumun eski genel müdürünün makamında ziyaretleri sırasında çekildiği hatırlatılan açıklamada, "Takdir olunacağı üzere bu tarihlerde ilgili şahsın terör örgütüne mensubiyetine ilişkin herhangi bir öngörü veya değerlendirme imkanı olamayacağı aşikardır. Basın sektöründe fikren veya bedenen çalışanların ucuz konaklama, dinlenme ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak maksadıyla 1968'de faaliyete geçen Basın İlan Kurumu Tatil Köyü tesisleri, ticari bir işletme olarak faaliyet göstermekten ziyade basın mensuplarına elverişli şartlarda tatil imkanı sağlayan sosyal amaçlı bir tesistir. Faaliyete başladığı günden bugüne kar amacı gütmeden hizmet vermekte olan tesisin işletilmesi ve buraya her türden inşaat yapılmasına dair karar verme yetkisi de Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna aittir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.