10 / 08 / 2022

Başka Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Başka Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt’ta  50 bin TL sermaye bedeli  ile Çağrıhan Araç  ve Adem Karadoğan tarafından kuruldu.Başka Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt’ta  50 bin TL sermaye bedeli  ile Çağrıhan Araç  ve Adem Karadoğan tarafından kuruldu.

Başka Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

a. Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi) b. Otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlara ait hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması, c. Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması d. İşlenmemiş ağaç, atık, hurda ve geri dönüştürülebilir malzemeler ile benzer ürünlerin toptan satışı. e. Çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb tehlikesiz atıkların toplanması, inşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması f. Patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb tehlikeli atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri ile tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve/veya tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi. g. Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi. h. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. i. Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı yapmak. j. Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. k. Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. l. Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. m. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. n. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. o. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. p. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. q. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak, kiralamak ve kiraya vermek. r. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. s. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket bu amaçla; a) Konusu ile ilgili tasarrufi muamelelerde bulunabilir, şirketin ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, b) Şirket her türlü depo antrepo inşa eder, inşa ettirir, satın alır, kiralar, kiraya verir veya devir eder. Bu tür depo antrepolarla ilgili işletmecilik yapar. c) Şirket yukarıda açıklanan amaçları ile ilgili pazarlama faaliyetlerinde bulunur, büro ve mağazalar ile her türlü satış teşkilatı kurar, d) Şirket her türlü menkul, gayrimenkul, nakil vasıtaları ve her türlü hakları iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, e) Şirket üçüncü şahıslar adına rehin ipotek tesis edebilir ipotekleri fes edebilir başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.