Çukurova Balkon

Baştaş Başkent Çimento ikinci pazarda işlem görmesi ile ilgili açıklama yaptı!

Baştaş Başkent Çimento ikinci pazarda işlem görmesi ile ilgili açıklama yaptı! Baştaş Başkent Çimento ikinci pazarda işlem görmesi ile ilgili açıklama yaptı!

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Baştaş Başkent Çimento ikinci pazarda işlem görmesi ile ilgili açıklama yaptı.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Baştaş Başkent Çimento tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimiz Yönetim Kurulu 26 Mart 2014 günü yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği  Şirketimizin Borsa İstanbul II. Pazarda işlem görmesi konusunu görüşerek 09.09.2014 tarih 48 sayılı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:


Yönetim Kurulu, durumu değerlendirmek amacıyla hazırlanan raporu incelemiştir. Raporu inceledikten ve konuyu ayrıntılı bir şekilde ele aldıktan sonra aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

- Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmenin, şirketin k rlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olmayacaktır.

- Raporlama ve idareyle ilgili ek şartlardan dolayı, Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmenin, şirketin karlılığı üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.

- Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş., 13 yıl boyunca işlem gördükten sonra 2 Ocak 2000'de Borsa Kurulu tarafından borsa kotundan çıkarılmıştır. Bunun nedeni, şirketin hisselerinin işlem hacminin çok düşük olmasıdır. 2014 itibariyle şirketin mevcut hissedar sayısı o tarihte olduğundan 1/4 oranındadır ve kaydi sisteme geçirilerek işleme açılan hisse sayısı düşüktür. Bu durum hissenin son derece spekülatif bir hisse olmasına yol açabilir ve Baştaş Çimento'nun itibarına gölge düşürebilir. Bu da şirketin paydaşlarının menfaatine uygun değildir.

- Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da işlem görme sürecinin başlatılmamasına oybirliğiyle karar vermiş bulunuyoruz.


Şirketin Borsa İstanbul Ulusal veya II. Ulusal Pazarda işlem görmesinin Şirkete ek menfaat sağlayacağına yönelik kanaat oluşturulamadığı için, 2013 yılı Olağan Genel Kurul kararı doğrultusunda bu konu hakkında herhangi bir çalışma başlatılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.