Baykallar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Baykallar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hafize Ülker ve Erkan Ebren ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Avcılar'da kuruldu.Baykallar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hafize Ülker ve Erkan Ebren ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Avcılar'da kuruldu. 


Baykallar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a-  Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. b-  Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  c-Her türlü inşaat  taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek, bunlar üzerinde  kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek. d- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. satmak ve kiraya vermek. e-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. f- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. g-  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri ile ilgili tesisleri yapmak, satmak, kiraya vermek, işletmek devir almak ve devretmek. h-  Her türlü dekorasyonla ilgili olarak: spor salonlarının saha çizimi, her tür bina ve işyerlerinin boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, her tür halı, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı imalat ve tadilat işlerini yapmak. i-  İşyeri dışında mallarının ticaretini yapmak üzere nakil vasıtaları satın almak ,satmak , servis ağları kurmak, işletmek, bu amaçla nakil  vasıtası kiralamak ve kiraya vermek. j- Şirket konusu ile ilgili gerek resmi kurumlara  gerekse özel şahıslara açılmış ihalelere katılmak amacıyla  teminat vermek verilmiş teminatları geri almak. k-  Özel resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı yıkama, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her  türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapmak,  alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak. İlaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot  temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalatı, alım ve satımı ile ithalatını  ve ihracatı yapmak.  Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. Şirket yukarıdaki amaç ve konularına ulaşmak için 1.Çalışma alanına giren her türlü yerli ve yabancı , resmi ve özel kuruluşlara ,şirketlere her şekil ve surette katılabilir ,onlarla işbirliği yapabilir ve bu konularda yeni şirketler kurabilir. 2. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan her türlü nakdi ve ayni kredi temin edebilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve hakları aracılık yapmak dahil  iktisap etmek ,işletmek ,gerektiğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayri menkuller üzerinde şirket üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. 3.Konusunun sınırları içerisinde kalmak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul alır ,satar, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir. 4. Tasarruf ve temellüke dair bütün mamulleri yapabileceği gibi bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. 5.Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 6.İç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Aval ve kefalet kredileri alabilir. Gerektiği  takdirde şirketin gayri menkullerini ipotek edebilir, teminat olarak gösterebilir. 7. Şirketin alacakları için lehine her türlü ipotek alabilir veya kaldırabilir.8.  Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, acentesini açabilir ,bu firmalarla ilgili acentelik, ve mümessillik konusunda anlaşma yapabilir. 9.Yukarıda fıkralarda yazılı işlerle ilgili olarak şirket, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere iştirak edebilir. 10.  Gayri menkuller üzerinde inşaat , teminat ipoteği tesis edebilir , intifa , sükna hakları tesis edebilir , kat irtifakı veya kat mülkiyeti verebilir , kaldırabilir. 11.  Şirket bu maksatla gayrimenkul satın alabilir. Gayri menkuller ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayri menkuller (arsalar) üzerine inşaat yapabilir , yaptırabilir , bunları gerektiğinde satabilir. Bu gayri menkuller arsa veya arazi ise bunların parselasyonunu   ifraz ve tevhit işlemlerini , irtifak , cins tashihi işlemini yapabilir, kat irtifakını ve  kat mülkiyetini tesis edebilir. 12.  Şirketin iştigal mevzuu içinde her türlü makine, araç, gereç, nakil vasıtaları, hammaddeler ve işletme


Baykallar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Avcılar, Ambarlı,Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Akın İş Merkezi No:10