Bebek'te icradan 12 milyon TL'ye satılık daire!

Bebek'te icradan 12 milyon TL'ye satılık daire!

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek bölgesindeki daireyi satışa çıkardı. İhalesi 31 Ekim Pazartesi yapılacak taşınmazın bedeli 12 milyon TL olarak belirlendi.


İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek bölgesindeki daireyi satışa çıkardı. İhalesi 31 Ekim Pazartesi yapılacak taşınmazın bedeli 12 milyon TL olarak belirlendi.T.C İSTANBUL 10.İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANIİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 140 Ada, 90 Parsel sayılı 1.291,50 metrekare yüzölçümlü '' BEŞ KAT ONBİR EKSENLİ KARGİR APARTMAN'' nitelikli ana gayrimenkulde 498/600 arsa paylı kat mülkiyeti kurulmuş olan yapının 1. katında yer alan, 9 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz.Adresi: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Cad. No: 83 adresinde bulunmaktadır.


İmar Durumu: Beşiktaş Belediye Bşkanlığı'nın İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih 4749 sayılı yazısında söz konuu taşınmazın; Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde kalmakta olup, imar mevzuatı açısından Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanı içinde belirtilmektedir.Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 31/10/2016 günü 13:30 - 13:40 arası

2. Satış Günü : 30/11/2016 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/22 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.