04 / 07 / 2022

İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden Fatih'te 12 milyon TL'ye satılık dükkan!

İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden Fatih'te 12 milyon TL'ye satılık dükkan!

İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Çarşı Mahallesi 2788 ada, 5 parselde yer alan 10 metrekarelik kargir dükkanı 12 milyon TL'ye satıyor...İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Çarşı Mahallesi 2788 ada, 5 parselde yer alan 10 metrekarelik kargir dükkan 12 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Satış ihalesi 10 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C.İSTANBUL6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çarşı Mahallesi 2788 Ada, 5 Parsel, ÇARŞI Mahalle/Köy, KALPAKÇILAR Mevkii, KARGİR DÜKKAN vasıflı taşınmaz.
Adresi : Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi No:162 Fatih / İSTANBUL
Yüzölçümü : 10,50 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Fatih BelediyeBaşkanlığıİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/12/2018 gün ve 148780 sayılı yazılarının incelenmesinde; İstanbul ili Fatih ilçesi Beyazıt Mahallesi 2788 ada 5 parsel sayılı yerin Bakanlar Kurulu nun 26/11/2007 tarih ve 2007/12893 sayılı kararı ile Yenileme Alanı ilan edildiği, söz konusu parselde tescilli eski eser kaydı bulunmakta olup İstanbul 2 numaralı yenileme alanları kültür varlıklarını koruma bölge kurulu nun 11/11/2014 tarih ve 865 sayılı kararı ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı ve yenileme kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağının bildirildiği görülmüştür.
Hali Hazır Durumu : Satışa konu taşınmazın İstanbul ili Fatih İlçesi Çarşı Mahallesi Beyazıt Mahallesi Kapalı Çarşı Kalpakçılarbaşı caddesi no:162 adresinde bulunan Kagir DükkanınbrütS.=10,50 m2 alanlı olupbu dükkanın 2.30 mt eninde ve 4.00 mt derinliğinde olduğu,yani net kullanım alanının 9,20 m2 olduğu burasının "STİL Altın Alım Satım Merkezi" adıyla kullanıldığı, Ön cephesinin Alüminyum doğrama ile Camekan şeklinde yapıldığı zemini Seramik kaplı olduğu, Asma Tavan yüksekliğinin 2,40 mt olup 4,00 mt yüksekliğindeki Tonoz Kemer şeklindeki davanın ise lake boyalıahşap latalarla dekoratif olarak kaplandığı, duvarların kısmen ahşap kaplamalı ve kısmen ise boyalıolduğu, Aydınlatma Spot Tipi armatürlerle yapıldığı, tavanının arka cephe sağ köşesinde 2.20 mt x 1,00 mt ölçüsünde cam duvarlı metal korkuluk asma kata çıkışı sağlayan bir boşluk bırakıldığı ve seyyar bir merpenle asma kata çıkılıp inildiği; taşınmazın Nuruosmaniye Mercan ve Beyazıt arasında yer alan Kapalıçarşısı 64 dadde ve sokağı ile iki bedesteni16 hanı 22 kapısı ve yaklaşık 3600 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi durumunda olduğu kapalıçarşının 45.000,00 m2 kapalı alana sahip olup mevsimine göre günde300 ile 500 bin arasında müşteri yada misafir ziyaret ettiği,ticari anlamdaki etkinliğin yanında Turistik olarakda İstanbul un gözbebeği konumundaki KAPALIÇARŞI bütün dünyadan İstanbul u ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olması nedeniyle de marka değerinin çok yüksek olduğuTuristik değeri gözönüne alındığında ünü dünya çapına yayılmış alışveriş merkezlerinden biri haline geldiği, Tarihi yarımada içerisinde kalan Kapalıçarşı gerek deniz yoluyla gerekse toplu taşımaile ulaşım açısından bütün donelere sahip olduğu, ancak bütün bu arı değerlere rağmen istanbul daki nüfus yoğunluğu ve trafik yoğunluğundan ayrıca bulunduğu bölgenin çok merkezi olması ve sürekli artan bir ilgiyle kar karşılanması ve yaşanan terör olayları ekonomik durgunluk gibi olumsuz koşullardan danasibini aldığı,taşınmazınİstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Mısır Çarşısı Gülhane parka Ayasofya ve Sultanahmet Camileri ile Topkapı Sarayıgibi tarihi ve turistik yerlere yürüme mesafesinde olup Marmara Denizi Sahiline yaklaşık800 mt yürüme mesafesindeolduğu, çarşının güneyinde bulunan T1 Kabataş_:Bağcılar Tramvay Hattının geçtiği Yeniçeriler Caddesine uzaklığı yaklaşık 150 mt yürüme mesafesinde olup Sultanahmet Çemberlitaş Beyazıt Tramvay istasyonlarına yakın konumdaolduğu, taşınmazın İlköğretim okulları,cami,Market,Pastane, Fırın kuaför Taksi durağı, Çocuk oyun alanları Yeşil alan gibi bölgenin ihtiyacını karşılayacak donatı alanlarının mevcut olduğu,taşınmazınElektrik,sul, atık su,telefon, kablolu tv, Adsl ve doğalgaz gibi tüm altyapı hizmetleri, toplu taşımatemizlik hizmetleri gibi kentsel olanaklardan yararlandığı,taşınmazın yapım kalitesi dikkate alındığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sınıflandırılmasında verilen kriterlere göre Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında yayınlanan tebliğlerde yapının mimarlık hizmetlerin esas olan V.SINIF B GRUBU yapılar kapsamındakabul edilebileceği bilirkişi raporu ile tesbit edilmiştir.
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 10/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 12/02/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 6.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B 2 BLOK 3 KAT -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi10/01/2020 saat 10,00.’ dan - 10,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 12/02/2020aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 12/02/2020 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/40 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerekmemurluğumuzun internet emanet hesap numarası TR0***********007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/40 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/11/2019