Bedelsiz tapu devir işlemleri!

Bedelsiz tapu devir işlemleri! Bedelsiz tapu devir işlemleri!

Gayrimenkul sahipleri, taşınmazını bedelsiz olarak bir başkasına devredebiliyor. Tapu hibesi olarak da ifade edilen bedelsiz tapu devri işlemi, tapu dairesinde yapılıyor. İşte bedelsiz tapu devir işlemleri...Bedelsiz tapu devir işlemleri!

Gayrimenkul sahipleri, taşınmazını bedelsiz olarak bir başkasına devredebiliyor. Tapu hibesi olarak da ifade edilen bedelsiz tapu devri işlemi, taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesinde gerçekleşiyor.


Bedelsiz tapu devri, gerekli belgelerin temin edilerek tapuya başvurulması ve hesaplanan masrafların ödenmesi gerekiyor. Bedelsiz tapu devir işlemleri aşağıda sıralanıyor:


Bedelsiz tapu devri için gerekli belgeler

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Bedelsiz tapu harcı..

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden Binde 68,31 oranında harç tahsil ediliyor.


Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor.


Bedelsiz tapu devir işleminde dikkat edilmesi gereken konular arasında; bağışın mirasçılardan birine yapılması halinde, diğer mirasçıların sahip olduğu haklar yer alıyor.


Tapu bağışında bulunacak kişi, gayrimenkulü çocuklarından birine ya da eşine bağışlaması halinde; diğer mirasçıların da saklı pay hakkı vardır. Diğer mirasçılar bu duruma itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda saklı pay hakları bağışlanamadığı için bu hakları korunuyor.


Tapu işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com