Belediyeler yerinde dönüşüm ilkesini benimsemeli!

Belediyeler yerinde dönüşüm ilkesini benimsemeli! Belediyeler yerinde dönüşüm ilkesini benimsemeli!

Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt, "Antalya için oluşturulan kent planlama ve projelerinin temelinde rant anlayışı olmamalı. Projelerde öncelik can güvenliğinin sağlanması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi amacı taşımalı" dedi.Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt, "Antalya kenti için oluşturulan kent planlama ve proje çalışmalarının temelinde rant anlayışı olmamalı. Projelerde öncelik can güvenliğinin sağlanması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi amacı taşımalı" dedi.


"KENT KİMLİĞİ YAŞATILMALI"


Kentsel planlamada tek tip mekan üretiminden kaçınılması gerekildiğini ifade eden Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt, "Projelerde yerelin özelliklerini yansıtan, kent kimliğini yaşatacak, iklimsel koşulları gözeten sürdürülebilir projelere önem verilmelidir. Kentsel tasarım özendirilmeli, yarışmalar teşvik edilmelidir. Belediyelerin bünyelerinde estetik komisyonları kurulmalı, etkin ve verimli çalışmalar yapılmalı" diye konuştu.


"PROJELER TOPLUMSAL OLMALI"


Geliştirilen tüm projelerde, kamu yararı ilkesine ve planlama ilkelerine ayrımsız biçimde uyulması gerektiğini belirten Kurt, "Antalya kenti için oluşturulan kent planlama ve proje çalışmalarının toplum yararı üzerine yapılması gerekiyor. Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturulabilmesi için, kent planlama disiplini içinde geliştirilmiş olan tüm planlama ilkeleri ve kuralları, planlama disiplininin bir parçası olan kentsel dönüşüm uygulamaları açısından da vazgeçilmezdir" şeklinde konuştu.


Antalya kenti için oluşturulan kent planlama ve proje çalışmalarının toplum yararı üzerine yapılması gerektiğini belirten Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt, "Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturulabilmesi için, kent planlama disiplini içinde geliştirilmiş olan tüm planlama ilkeleri ve kuralları, planlama disiplininin bir parçası olan kentsel dönüşüm uygulamaları açısından da vazgeçilmezdir. Bu nedenle, geliştirilen tüm projelerde, kamu yararı ilkesine ve planlama ilkelerine ayrımsız biçimde uyulmalıdır" dedi.


"KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞEHRİ YENİDEN DÜZENLER"


Projelerin temelde rant artışını değil, can güvenliğinin sağlanmasını ve yaşam düzeyinin yükseltilmesini amacıyla yapılması gerektiğini ifade eden Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt, "Kentsel dönüşüm projeleri ayrıcalıklı imar hakkı sağlama aracı olarak kullanılmamalıdır.Kentsel çevrenin dönüşümü sosyal gelişim, ekonomik kalkınma, çevre koruma ve demokratik örgütlenme ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla düşünülmelidir. Dönüşüm projelerinde sadece fiziksel mekanın dönüşümü şeklinde algılanmamalı, fiziksel iyileştirmenin yanında sosyal yapı ve ihtiyaçlar da kentsel alanın dönüşümünde göz önünde bulundurulmalıdır. Geliştirilen tüm projelerde proje alanında yaşayan ve projeden etkilenenlere mevcut konutundan daha küçük, daha niteliksiz, daha düşük sınıfta konut verilmemeli, Uygulamaların  proje alanında yaşayan kişileri dışlama ve tasfiyeye neden olması önlenmeli, yerinde dönüşüm ilkesi benimsenmeli, kültürel ve sosyal yapı göz önünde bulundurulmalıdır" diye konuştu.


"TEK TİP DÖNÜŞÜM OLMAZ"


Antalya kenti için doğal ve tarihi yapısıyla ülkemizin turizme olanak sağlayan en nadide yerleşmelerden birisi olduğunu vurgulayan Kurt, "Projelerde yerelin özelliklerini yansıtan, kent kimliğini yaşatacak, iklimsel koşulları gözeten sürdürülebilir projelere önem verilmelidir.Kentsel tasarım özendirilmeli, yarışmalar teşvik edilmelidir. Tek tip mekan üretiminden kaçınılmalıdır. Belediyelerin bünyelerinde estetik komisyonları kurulmalı, etkin ve verimli çalışmalıdır" şeklinde konuştu.


Akdeniz'de Yeni Yüzyıl